Ép dệt chiến sĩ công an

Mự 12/6, Công an tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Tỉnh đoàn Sơn La khày Lễ ók quân chương trình “Ép dệt chiến sĩ công an” pì 2024. 

Lễ ók quân chương trình “Ép dệt chiến sĩ công an” pì 2024.

Chương trình “Ép dệt chiến sĩ công an” pì 2024 niếu chưa đảy 105 “chiến sĩ nọi” pùn tuổi té 10 họt 15 pì, lỏ học sinh khòng pưng trương ép cuồng tỉnh Sơn La, Điện Biên cánh thành phố Hà Nội. Cuồng 7 mự (té mự 12 họt mự 18/6), pưng “chiến sĩ nọi” chôm hặp chương trình chi đảy ép năm pưng chuyên đề ma: Ngươn lang, chiên lang tẳng tánh cánh mả nháư khòng chủm mú Công an dần mương; ép tọn tăm chương khòng; hùa chàư hàn cả khòng chiến sĩ; hung nả ma tà côn chiến sĩ; pưng hịt khong cốc kén cuồng chua hươn; tiêng àn sók tang; nọng mặc đòn bể Việt Nam; chiến binh khèo pảy chự bón kìn dú; hung nả ma tà hươn quề Sơn La; cặm phong quân dàng cuồng trương ép; nả vịa cặm phong, đắp mọt phay mảy cánh luông hụ chang kẻ khày chơ mi ók mảy ték …

Pưng"chiến sĩ nọi" chôm hặp chương trình.

Chương trình vạy tủm pua bók xòn ma ngươn lang chủm mú Công an dần mương; nho sùng kỷ luật, tập tư nết kìn liêm dú, choi pưng nọng đảy xáo hụ ma luông kìn dú cuồng quân ngũ; tạk ók luông ỉn muôn hòm, mi ích cuồng dan dặng he.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư