“Chương trình cạt kiên hặc sường”

Mự 4/11, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, phổng Bưởng Bắc 2, cọ cạt kiên cắp Huyện đoàn Mộc Châu, Đôn đèn mương Chiềng Sơn khày ók chương trình “cạt kiên hặc sường” nẳng điểm trương tiểu học bản Pha Luông cánh bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

 “Chương trình cạt kiên hặc sường” nẳng điểm trương tiểu học bản Pha Luông cánh bản Suối Thín.

Nẳng chương trình, đoàn cọ nhôm xỏng 197 ngon chương haử học sình hôm mi (pặp sừ ìn, pặp sừ tẻm, sửa nào, thồng sừ, bút tẻm sừ), 2 khẳng tivi vạy chuông hong nả vịa bók xòn cánh ép hiên, máy thòng nặm, téc lừng nặm cánh ta thóng khảu sàn, huộp số ngơn mi ca 100 triệu mằn nẳng điểm trương bản Pha Luông cánh bản Suối Thín.

Nhôm xỏng chương haử học sình nẳng điểm trường tiểu học bản Pha Luông cánh bản Suối Thín.

Pưng ngon chương ý nghịa cọ hôm phân động viên pưng nọng học sình 2 bản Pha Luông cánh Suối Thín chóng hanh ép hiên cựt pền lụ bók phăng, trò ép giỏi, làn nọi giỏi chang khòng Pú Hô.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư