Chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống

Mự 2/11, Hội Phụ nhinh huyện Bắc Yên cọ khày Pàng họp tập tư chị bók chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống hảư cán bộ xã cánh chiên páo  viên nẳng pưng tổ chiên páo nẳng bản khuống.

Pàng họp tập tư chị bók, chấp năm bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống.  

40 đại biểu lỏ cán bộ xã, chiên páo viên bản khuống nẳng 16 xã, thị trấn, đảy tập tư ma vịa tánh ók, vịa dệt khòng tổ chiên páo nẳng bản khuống; chị bók vịa dệt khòng tổ chiên páo nẳng bản khuống, hôm mi san luông pùn, luông thông hụ ma pưng nang quam chiên páo; pưng luông chiên páo; choi dừa kỹ thuật hảư tổ chiên páo…

Bón dệt sanh tổ chiên páo nẳng bản khuống lỏ nưng cuồng pưng bón dệt sanh cuồng  Dự án 8 “Chấp năm vịa châng piêng nhinh trai cánh kẻ khày pưng nả vịa sẳn đối cắp phủ nhinh cánh làn nọi” cuồng Chương trình luông pùn hươn mương mả pe dệt dượn tánh đà bản mương nẳng phổng po me chựa nọi côn cánh đìn pu dan pì 2021-2030, dan cốc khọe té pì 2021-2025.

Lớp tập tư cọ choi hảư cán bộ xã cánh pưng chiên páo viên nho xùng lang đì vịa chiên páo, niếu chưa dân mương nẳng phổng po me chựa nọi côn cánh đìn pu piến mắư luông ngắm cánh vịa dệt, vang xìa pưng hịt khong cáu ké, chấp năm vịa châng piêng nhinh trai, pảy chự, lăm đù hảư phủ nhinh cánh làn nọi nẳng phổng po me chựa nọi côn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư