Cạt kiên xáo hà lài vịa dệt hảư côn dệt vịa

Pưng pì cài ma, Trung tâm choi xáo hà vịa dệt khòng tỉnh sư ók Sở Lao động, Thương binh cánh Xã hội cọ choi xáo hà đảy vịa dệt hảư lài po me nẳng phổng bản na, lỏ bón pâng mặng khòng pưng đơn vị, doanh nghiệp mi lang áo xáo hà côn dệt vịa nẳng cuồng cánh nọk tỉnh.

Cán bộ Trung tâm choi xáo hà vịa dệt khòng tỉnh uồn chị, tiện tô ma vịa dệt hảư dần mương xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.

Hạng pì, Trung tâm choi xáo hà vịa dệt khòng tỉnh cọ cạt kiên cắp chính quyền pưng địa phương khày pưng pàng họp uồn chị, choi xáo hà vịa dệt nẳng pưng xã, bản; páo nang quam ma lang áo xáo hà côn dệt vịa khòng pưng doanh nghiệp nẳng cuồng cánh nọk tỉnh họt côn dệt vịa. Cuồng 9 bườn hùa pì nị, Trung tâm cọ cạt kiên khày ók đảy 119 pàng họp chiên páo nang quam ma vịa dệt hảư 4 păn 669 côn dệt vịa nẳng pưng huyện, thành phố. 

Lung Vũ Quang Khải, Giám đốc Trung tâm, hảư hụ: Nẳng pưng pàng họp choi xáo hà vịa dệt, ép nghê, choi pày dệt vịa cá mương nọk cánh xáo hà côn dệt vịa nẳng pưng xã, Trung tâm cọ cáo mơi pưng doanh nghiệp mi lang áo xáo hà côn dệt vịa trực chau páo quam ma bón dệt vịa, lang áo cận hà côn dệt vịa, quyên cánh khù lởi đì xồm đáng khòng côn dệt vịa. pưng pàng họp cọ niếu chưa đảy hạng păn po me chôm hặp cánh xáo hụ ma vịa dệt chọp xồm cắp lăm mo chảu. 

Nọk nặn ók, Trung tâm nhăng tủm pua cạt kiên cắp trung tâm choi xáo hà vịa dệt khòng pưng tỉnh, pưng trương bók nghê vạy xáo hụ nang quam ma côn dệt vịa. Tang xòng, dệt đì vịa uồn chị, choi xáo hà vịa dệt, páo nang quam ma vịa dệt họt côn dệt vịa... cài: Website: http://vieclamsonla.net; Facebook choi xáo hà vịa dệt Sơn La; Email: ttdvvl.sldtbxh@sonla.gov.vn; pưng luông uồn chị, choi xáo hà vịa dệt cài điện thoại, zalo..., tạk khù ngai đì hảư côn dệt vịa dú đắc cọ mi sương xáo hụ đảy nang quam ma vịa dệt. Lâng páo nang quam ma lang áo cận hà côn dệt vịa khòng pưng công ty, doanh nghiệp nẳng cuồng tỉnh, pưng tỉnh ứn cánh pày dệt vịa cá mương nọk khòng pưng doanh nghiệp đảy phép tuyển lựa côn dệt vịa nẳng cuồng tỉnh khửn Facebook dịch vụ choi xáo hà vịa dệt vạy uồn chị cánh lựa côn dệt vịa. 

Cuồng 9 bườn hùa pì nị, Trung tâm cọ uồn chị, tiện tô ma nang quam ma vịa dệt hảư cài 22 păn 200 côn, to 88,9% luông pùn pì 2023. Tang xòng, cạt kiên cắp pưng bón tuyển côn dệt vịa choi păn nưng 789  côn đảy pày dệt vịa tẹt tiêng nẳng pưng Tập đoàn TexHông, Công ty TNHH máy nhịp Tinh Lợi, Trường cao đẳng nghề Thán, bó khòng Việt Nam, Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam, Công ty TNHH Regina Hải Phòng... 

Dan pày nả, Trung tâm sứp tàm cạt kiên khày ók pưng pàng họp nẳng pưng xã, pưng bản vạy chiên páo ma pưng chế độ chính sách ma vịa dệt, ép nghê, pày dệt vịa cá mương  nọk. Sứp tàm sủ cánh pâng sáư công nghệ thông tin vạy niếu chưa côn dệt vịa khảu xáo hụ nang quam ma vịa dệt, côn sủ côn dệt vịa đằng ký lựa côn dệt vịa cài mạng... Chóng hanh té khạy họt lả pì, chiên páo nang quam ma vịa dệt, chính sách hảư côn dệt vịa cánh chấp năm pưng luông pùn hươn mương hảư cài 3 păn côn dệt vịa; choi 800 côn pày dệt vịa nẳng pưng công ty, doanh nghiệp cuồng cánh nọk tỉnh./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư