Cặm phong pét pan bệnh chếp tà đành dan nhại mua

Cuồng dan cài ma, biền mài nẳng Thanh phố Sơn La mi cài họi nưng côn chếp tà đành; pưng cờ quan nuống pan cọ đàng tủm pua chiên páo, nho sùng hùa chàư cuồng vịa cặm phong cướt xinh ók pét pan bệnh chếp tà đành hảư dần mương.

Toi Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Tiến Quyền, Giám đốc Hươn dà tà tỉnh Sơn La, té lả bườn 7 cọ cướt xinh ók lài côn chếp tà đành cánh lưn khửn lằng mự khày giảng pì ép máư 2023 – 2024. Số côn chếp tà đành lưn khửn té lả bườn 8 họt khạy, pằn pâng pày mỏi mự mi té 70 họt 80 côn ma khám tà, cuồng nặn 10 họt 15 côn chếp tà đành.

Bác sĩ chuyên khoa tà Hoàng Thị Nhung, Phó trưởng Khoa Khám bệnh -    Hươn dà tà tỉnh Sơn La hảư hụ: Chếp tà đành mi ók chơ chỉa kén tà cánh him ta chuốp nặm, khún phồng, nhính nhửa uối hại hôi saứ nẳng cuồng kén tà.Côn chếp tà đành cọ lơng căn, xép, khết, kén tà đành khửn, mi khỉ tà, cánh tà caư, mi lài nặm tà dọi lống, chếp dỏn dú; côn chọ bệnh chếp tà đành cọ nhăng mi xương nào xảy, chếp co, ày cánh pền túm nẳng tang lằng bằn hù… Nọ nặn ók, chếp tà đành pét pan chơ ổ tô tó nả cắp côn bệnh hư va pét pan chơ đảy khắm pưng tàng chương xủ chắp ngọ bệnh khòng côn bệnh.

Bác sĩ Hươn dà tà tỉnh kiểm tra kén tà hảư côn bệnh

Vịa pét pan bệnh chếp tà đành cuồng bản khuống văn, xương nặn nẳng pưng bón mi lài côn kìn dú xương thanh phố cọ mi xương cướt xình ók bệnh ha chếp tà đành. Cuồng bườn cài ma, Thanh phố mi cài họi nưng côn chếp tà đành. Cuồng nặn, mi lài côn chuốp chếp lài khảu cuồng kén tà, chỉa tà, lưn sưa mi 2 côn chọ chếp tà, chỉa tà pốk ók, mi hại họt kén tà.    

Ai Tòng Huy Dũng, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, hảư hụ: 3 mự cón, kén tà khỏi căn, đành cánh mi lài khỉ tà. Khỏi hák xự dà ma dà hák va báu hóm, kén tà nhương mự nhương đành cánh căn, xương nặn khỏi cọ pày dươn dà. Bác sỹ hảư hụ khỏi chếp tà đành cánh uồn chị khỏi kìn dà cánh luông phong bệnh vạy cặm phong pét pan hảư tay hươn.

Bệnh chếp tà đành chăm va cọ báu chư bệnh hiểm hại nắc nà sằng, côn chếp tà cọ mi sương tà hung le đảy sương chu côn.  Hak va, va báu dàu dà  lợp tăn hư cọ chi chi chếp lam khảu họt cuồng kén tà, chỉa tà chi pốk ók, mi sương chi chuốp tà bót phang xìa. Khay nị lài côn báu chấp năm đì vịa cặm phong bệnh chếp tà đành, hák xự dà ma dàu dà nẳng hươn. Họt chơ bệnh pền nắc báu hóm chắng pày khám dà bệnh nẳng hươn dà.

Bác sĩ chuyên khoa tà Hoàng Thị Nhung, Phó trưởng Khoa Khám bệnh-      Hươn dà tà tỉnh Sơn La hảư hụ: Côn chọ bệnh chếp tà đành mi xương dà bệnh nẳng hươn, sương chấp năm àu khằn chụp nặm cưm ma chẳm saứ cuồng quạ  haử dền kén tà, dú ngai, him tà báu caư;  lơng chơ xủ xà phòng suối mư; báu pày áp, pày loi nặm cánh báu xủ pưng tàng chương sình hoạt toi phủ ứn. Đối cắp pưng côn cận xủ dà, bác sĩ pâng xáư cốc pai sài căn bệnh khòng tựng côn vạy uồn chị xủ dà hảư chọp xồm.

Chếp tà đành virus té  4 họt 7 mự lẹo hák đì, hák va pét pan ngai. Côn chọ bệnh chếp tà đành virus báu cận xủ dà kháng sình, cận suối nả suối tà mỏi mự lỏ đảy. Nọ nặn ók, va tồ bệnh dệt chếp tà đành hư cận kìn dà kháng sinh toi uồn chị khòng bác sĩ cạt kiên cắp ta dà.

Bác sĩ Khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng, Hươn dà tà tỉnh Sơn La uồn chị côn bệnh xủ dà

Vạy cặm phong bệnh chếp tà đành pét pan, bác sĩ chuyên khoa I Vũ Tiến Quyền, Giám đốc Hươn dà tà tỉnh Sơn La, tít tờn: Hạng mự, pi nọng xủ xà phòng suối mư, báu àu mư xí tà, lằng, xốp, tư khẩu trang vạy phong bệnh. Pưng côn chọ bệnh chếp tà đành báu đảy hák xự dà ma kìn, báu xủ dà tay sương àu ba]ừ pu ma tổm họn hôm cuôn măn saứ kén tà, mi sương tà chi pền nắc nà sưa, dệt pố, lộ chỉa tà; cận pày khám dà nẳng hươn dà vạy đảy dàu dà lợp tăn.

Tủm pua vịa cặm phong bệnh chếp tà đành, lung Đặng Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố, hảư hụ: Đơn vị cọ uồn pa pưng Trạm y tế xã, phương tủm pua chiên páo cặm phong bệnh chếp tà đành họt dần mương. Pọm nặn, cạt kiên cắp ban ngành đoàn thể khòng xã, phương cạt kiên chiên páo nẳng pưng chu họp bản, loa phát thanh khòng bản ma cốc pài xài cặn cánh luông cặm phong bệnh. Nọ nặn ók, đơn vị cọ uồn chị, choi dừa, kiểm tra, lăm le vịa chấp năm pưng luông pùn cặm phong bệnh chếp tà đành nẳng địa phương.

Pưng luông cặm phong bệnh chếp tà đanh:  

1. Lơng xủ xà phòng suối mư, xủ nặm pẹ

2. Báu àu mư xì hù xì tà

3. Báu xủ huôm pưng tàng chương xương lọ dà chếp tà, khằn suối nả, ven tà, phải pảy xốp …

4. Hạng mự, xủ nặm cừa sinh lí, dà chếp tà, chếp mù lăng vạy suối tà, suối mù lằng

5. Xủ xà phòng báu cọ pưng tàng dà ứn vạy suối pưng tàng chương xủ khòng côn bệnh.

6. Báu pọ nả, ổ tô cắp pưng côn chọ bệnh chếp tà đành

7. Côn chọ bệnh chếp tà đành dón mức tắm sưa vịa pọ nả ổ tô cắp côn ứn.

8. Côn chọ bệnh chếp tà đành cận pày hươn dà vạy khám dà lợp tăn, báu đảy hák dàu dà chơ báu mi cán bộ y tế uồn chị.

Biên dịch: Thanh Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư