99 say xòn cựt đảy chư xiềng say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh

Mự 3/11, Sở Giáo dục cánh Đào tạo cọ khày lễ đốp muộn Hội thi say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11, pì ép 2023 - 2024.

 Đốp muộn Hội thi say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11, pì ép 2023 - 2024.

Hội thi say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11 khày ók té mự 16 họt mự 26 căm bườn 10, tó luông chôm hặp khòng 118 thí sinh, ma té 37 cuồng số 55 đơn vị sư ók Sở Giáo dục cánh Đào tạo, chôm thi 13 môn, hôm mi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Bók xòn ma vịa mả pe xính khòng cánh khong mương, bók xòn quốc phòng cánh tiêng àn, Quam mương Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, thể dục. Mú say xòn thi 2 ngon lỏ: Bók sừ tiết nưng toi luông pùn bók xòn nẳng dan khày ók Hội thi; tô ma luông pùn nưng hôm phân nho sùng lang đì nả vịa bók xòn khòng chảu nẳng bón chảu bók xừ.

Ban tổ chức nhôm xỏng chứng nhẳn chư xiềng say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11, pì ép 2023 - 2024. 

Toi nhẳn danh khòng Ban tổ chức, Hội thi pì nị mi lài luông ngắm pùn, vẹt pan đảy ngai, cựt tóp đảy lang áo nho sùng lang đì bók cánh ép. Phân lài pưng tiết chôm thì pọm xủ công nghệ thông tin, chuông hong vịa bók xừ. Pưng thí sinh pọm mi luông khặn khang thí may, chứng cảnh luông hụ chang cánh trách nhiệm xùng. Lài bai cánh luông nho xùng lang đì bók sòn đảy nhẳn danh pộn dỏn.

Pưng côn đảy nhẳn bằng khen khòng UBND tỉnh.

Đốp muộn Hội thi, 99 say xòn đảy cồng nhẳn cựt đảy chư xiềng say xòn THPT bók giỏi cấp tỉnh tưa thứ 11, pì ép 2023 - 2024. Pộp dan nị, UBND tỉnh nhôm xỏng bằng khen hảư 2 côn; Liên đoàn Lao động tỉnh nhôm xỏng bằng khen hảư 6 côn; Sở Giáo dục cánh Đào tạo nhôm xỏng chỉa khen hảư 15 tập thể, 50 côn cựt đảy lang đì pộn dỏn nẳng Hội thi.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư