Trường đại học Tây Bắc khày giảng pì ép 2023 – 2024

Mự 18/10, Trương đại học Tây Bắc cọ khày giảng pì ép 2023 – 2024. Chôm hặp mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Pì ép cài ma, hươn trương xứp tàm chiên páo chấp năm đì nả vịa bók xòn chính trị hảư cán bộ, xay xòn, nhần viền cánh sinh viền. Nả vịa bók xòn, nho sùng luông hụ xiêng hảư chủm mú xay xòn xứp tàm đảy pồng chàư. Khay nị, trương ép mi 5 phó giáo sư, 92 tiến sĩ, 228 thạc sĩ, 54 đại học. Trương cọ chấp năm đì vịa kiểm tra, thù cưn pặp xừ; chiên páo đằng ký tẻm pặp xừ vạy bók. Pọm nặn, chấp năm 14 bai ngắm pùn cấp Bộ, 58 bai ngắm pùn cấp cờ sở; số pặp xừ lưn tênh cá số pặp cánh lang đì khòng pặp xừ. Chấp năm đì nả vịa xáo hà vịa dệt, tánh tăm khong dượn hảư học sình, sình viền…

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhôm xỏng bók hảư Trường đại học Tây Bắc.

Pì ép 2023 – 2024, hươn trương cọ tuyển đảy cài 1.100 sình viền. Trương xứp tàm piến máư chương trình bók xòn. Tủm pua xủ công nghệ thông tin, nhại chiên số cuồng vịa chiên páo, bók xòn cánh kiểm tra nhẳn danh, tựng dan cựt tóp đảy lang áo piến máư khòng ngành bók xòn đại học. Tủm pua nả vịa ngắm pùn khoa học, chiên cái công nghệ cánh cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ, pâng xáư yêu cau mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng địa phương. Xứp tàm dòm ngơn cốc tẳng tánh, sảng pành cốc ngươn xính khòng, tàng chương, tạ bón dệt vịa chăn ngam, pẹk xàư.

Phát biểu nẳng pàng lễ, đồng chí Nguyễn Thành Công cọ chôm mơng cánh xừng nhọng pưng lang đì khòng hươn trương cựt đảy cuồng pì ép cài ma. Pọm nặn, đề nghị hươn trương nho sùng lang đì vịa bók xòn, chấp năm lang đì vịa piến máư chu dương vịa bók cánh ép. Pâng xáư luông choi dừa khòng Bộ Giáo dục cánh Đào tạo, pưng bộ, ngành, trung ương cánh khòng tỉnh vạy chấp năm đì nả vịa cán bộ khòng hươn trương…

Pưng tập thể mi lang đì pộn dỏn nhẳn băng khèn khòng UBND tỉnh. Pưng tập thể mi lang đì pộn dỏn nhẳn băng khèn khòng Bộ Giáo dục cánh Đào tạo.

Pộp dan nị, Bộ Giáo dục cánh Đào tạo nhôm xỏng băng khèn hảư 3 tập thể, 8 côn; UBND tỉnh nhôm xỏng băng khèn hảư 3 tập thể, 8 côn cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng há phong khánh thì pì ép 2022 – 2023. Hội Nhọng nho ép hiên tỉnh nhôm xỏng chỉa khèn cánh học bổng hảư 10 sinh viền pọ lài dạ cha cựt đảy lang đì xùng cuồng ép hiền…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư