Sơn La mi chi áo họt 5.000 bai chôm thì Đại sứ vằn hóa đồn xừ pì 2024

Mự 24/6, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn họp Ban tổ chức vong sơ khảo chu thì Đại sứ vằn hóa đồn xừ pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La.

Họp Ban tổ chức vong sơ khảo chu thì Đại sứ vằn hóa đồn xừ pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La.

Vong sơ khảo chu thì Đại sứ vằn hóa đồn xừ pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La đảy púc chuân té mự 17/4 họt mự 25/4 cắp 4 luông pùn thì dòm hảư tựng nhóm học sinh sinh viên. Cuồng dan púc chuân, Ban tổ chức cọ nhẳn đảy 4.964 bài chôm thì té 59 đơn vị trương ép nẳng cuồng tỉnh, cuồng nặn mi 4.950 bai chôm thì tẻm; 14 bai thì chiên hún. Ban tổ chức cọ khảo bấng cánh lựa đảy 116 bai thì vạy xét chấm giải. Cài nhẳn danh, chu thì cọ nhẳn đảy luông pồng chàư chôm hặp khòng lài học sinh sinh viên, lài bai thì đảy khặn khang thí may, chang ngắm pùn lài luông.

Té khạy họt mết mự 15/7, Ban tổ chức chi dệt lẹo vịa chấm thì cánh danh tính nhôm sỏng giải hảư 42 bai thì cựt đảy giải nẳng vong sơ khảo; lựa 6 bai thì cựt đảy giải nhất phák chôm hặp vong chung kết cá mương chu thì Đại sứ Văn hóa đồn xừ pì 2024. Lễ tống páo lang đì cánh nhôm sỏng giải vong sơ khảo danh tính chi khày ók cuồng bườn 9/2024.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư