Pàng hội nang Hàn xã Mường Trai pì 2024

Cuồng 2 mự (23 cánh 24/3), xã Mường Trai, huyện Mường La, cọ khày ók pàng hội Nang Hàn pì 2024. Pàng hội cọ niếu chưa lướm lài dần mương cánh khék ma chôm hặp qua ỉn.

Pàng hội Nang Hàn xã Mường Trai pì 2024.

Nẳng pàng xền, say mò cọ tam nẳng hươn sơ Nang Hàn, cắp pưng tàng căm kìn sương: Nhứa quai, lảu xá, hường, mák nuối, hát pu... vạy cáo mơi Nang Hàn cánh pưng thèn ma kìn pưng tàng chương đảy dần mương àu ma cống sơ, cắp mòng cong chu chưa côn nẳng bản mương phaử cọ đảy chum yền, lâng hảo hằn, dệt xằng đì đảy, cạy sằng cọ pền, phaừ cọ mi đơi kìn dú ím po nò pọm.

Xỏm tánh pan khảu chăn nẳng ngon thì tổm căm kìn chẹp.

Ngon hội khày ók cắp lài luông ỉn muôn văn hóa, ỉn khong ỉn chựa nọi côn, niếu chưa đảy lướm lài dần mương cắp khék táng phương ma ỉn muôn chôm chiều xương: Thi bải hưa, bén nả, khí chọ chẹ, ốt tà pắt pết, pải cáo ảng chương hày khòng na, pưng căm kìn chẹp chựa nọi côn.

Pua nua ngon thì bải hưa nẳng Pàng hội Nang Hàn.

Pàng hội đảy khày ók hạng pì hôm phân hiềm chự cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chiên lang, cáo ảng pưng nen chăn văn hóa pộn dỏn, pưng luông hanh cuồng mả pe qua ỉn khòng xã Mường Trai.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư