Pàng hội mơng khảu máư chựa côn Tay xã Quang Huy

Mự 22/6, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, cọ khày pàng hội mơng khảu máư khòng chựa côn Tay pì 2024, niếu chưa luông chôm hặp khòng chu thản lấn dần mương nẳng cuồng huyện cánh khék cuồng cánh nọ tỉnh.

Cuồng quạ Đình Chu, xã Quang Huy, huyện Phù Yên.

Pàng hội mơng khảu máư xã Quang Huy đảy dần mương hiềm chự cánh pếnh khày té chạu té lài ma, vạy chứng chảnh nen chăn vằn hóa, hịt khong tòng chặn chăn đì khòng po me chựa nọi côn nẳng nị.

 Pưng đồng chí cón nị lỏ phủ uồn pa tỉnh pọm cắp tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên chôm hặp ngon tam mơng khảu máư.

Pàng hội mơng khảu máư pì nị hôm mi pưng póng vịa: Ngon tam mơng khảu máư nẳng Đình Chu, bản Chiêng Hạ; pưng khong ỉn chiên lang; pải cáo ảng hún ảnh cánh tàng chương pộn dỏn cắp luông pùn: Mương Tấc – Mua khảu hòm hường”.

Nẳng ngon Lễ, ngon tam mơng khảu máư đảy ải mò chấp năm chứng chảnh luông chứ ơn đối cắp pảu pú, phạ đìn, khấn cau hảư phạ phồn đét chọp châng, dệt kìn đảy mák đảy mua, dần mương kìn dú chum yền. Lằng ngon lễ nẳng hươn xơ, pưng chua hươn khặn khang pan tam khảu máư nẳng chua hươn. Tàm toi khù ngai đì khòng tựng hươn, cáo mơi khék ma ỉn muôn.

Mú đại biểu bấng le hỏng pải cáo ảng khảu na.

Pàng hội mơng khảu máư đảy khày ók pộp dan mua khảu xúc lường bườn 6, vạy tánh tăm lau cánh hiềm chự pưng nen chăn vằn hóa ngươn lang khòng po me chu chựa côn xã Quang Huy, tạk ằn pâng vạy địa phương tẳng tánh đơi kìn dú vằn hóa chăn đì khòng Mương Tấc. Pọm nặn, tủm pua vịa cáo ảng “Khảu Phù Yên”, khày ók luông cạt kiên cạ khài nho sùng luông hanh khòng Khảu Phù Yên nẳng chợ lạt.

Ngon thì tằm khảu nẳng pàng hội mơng khảu máư 
Pưng đội thì chôm hặp ngon thì phắt khảu
Ngon thì tổm khảu nẳng Pàng hội mơng khảu máư

Lỏ pưng nả vịa khòng pàng hội mơng khảu máư khòng chựa côn Tay, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, pì 2024 nẳng khuống hươn ngươn lang xã Quang Huy cọ khày ók pưng khong ỉn chiên lang.

Đội bản Chiềng Thượng thì phắt khảu

Khong ỉn chiên lang hôm mi thì tổm khảu cánh pắt tồ pà lọt nẳng cuồng hày. Đối cắp ngon thì tổm khảu, pưng đội cận chấp năm vịa tằm khảu vạy chấm điểm riềng. Lằng nặn, pưng đội tổm khảu cận chấp năm vịa tênh hàm mỏ nhang pày, tênh chự haử phay báu mọt xìa, pưng đội thì cận chang tìn chang mư chơ chôm hặp ngon thì nị. Ngon thì pắt tồ pà ngu cuồng hay cọ cận mi luông chang mư vạy pắt đảy lài tồ pà sưa.

Pưng đội thì chôm hặp ngon thì pắt tồ pà lọt cuồng hày. 

 

Pưng tồ pà lọt đảy pưng đội thì pắt cuồng hày.

Nọ nặn ók, Ban tổ chức nhăng xỏn xếp hỏng pải cáo ảng hún ảnh cánh tàng chương hay xuần cắp luông pùn “Mương Tấc – Mua khảu hòm hường” hôm phân niếu chưa khék ma xáo hụ luông púk đằm khảu nẳng địa phương.

 Dần mương bấng le pưng hún ảnh.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư