Khày ók Tuận Văn hóa, Thể thao cánh quan ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024

Tênh cưn 17/2, nẳng phiềng Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Quỳnh Nhai cọ khày pàng Tuận Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024 tó luông é vạu “Nen chăn vằn hoá huyện Quỳnh Nhai”.

Lễ khày pàng Tuận Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024.

Chôm hặp pàng lễ mi pưng đồng chí: Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội qua ỉn tỉnh, cón nỵ lỏ Chủ tịch UBND tỉnh, uồn pa pưng sở, ban, ngành, pưng huyện, thành phố khòng tỉnh, uồn pa xan huyện khòng tỉnh Điện Biên cánh Lai Châu, pưng đồng chí cón nỵ lỏ uồn pa huyện cài pưng dan sy, pọm lài chu chưa dần mương, khék cuồng cánh nọ tỉnh.

Pưng đại biểu chôm hặp pàng lễ khày pàng.
Uồn pa huyện Quỳnh Nhai nhôm xỏng cơ vạy bốn haử pưng mú vận động viên.

Tuận Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn huyện Quỳnh Nhai pì 2024 lỏ huộp hôm lài nả vịa văn hóa, thể thao, qua ỉn pộn dỏn, cáo ảng ma nặm đìn chăn ngam khòng huyện Quỳnh, cánh phủ côn mi hùa chaừ mặc muôn tỏn khék ma qua ỉn. Ma chôm hặp mự hội, dần mương cánh khék cọ đảy qua ỉn, bấng le lài khong ỉn muôn phọn nương sương: Khánh thì bải hưa ngươn lang, bấng le bón qua ỉn văn hóa hiềm căm, bón văn hóa chu chựa côn, cáo ảng pưng tàng chương văn hóa, qua ỉn, khòng địa phương cánh tàng chương OCOP pộn dỏn, chợ pà nặm te, khí piếng pẻn pày nẳng tênh phong nặm, khí xu pày càng hào me nặm te chăn ngam...

Phát biểu nẳng pàng lễ khày nang, đồng chí Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, nhẳn danh: Bón qua ỉn nẳng huyện Quỳnh Nhai nhương mự nhương mả pe, tựng dan cựt pền bón niếu chuân khék ma qua ỉn, tạ ók luông hanh cuồng mả pe dệt dượn tánh là bản mương, kẻ khày vịa dệt haử côn dệt vịa dân mương nẳng phổng nặm te, hôm phân tẹt tiêng đơi kìn dú haử dần mương chu chựa côn nẳng cuồng huyện toi luông mẳn nà. Tuận Văn hóa, Thể thao cánh qua ỉn lỏ dan vạy cáo ảng ma nặm đìn cánh phủ côn huyện Quỳnh Nhai, tủm pua nả vịa niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc, tẳng tánh pưng tàng chương qua ỉn pộn dỏn, chự mẳn cánh pếnh khày pưng nen chăn văn hóa chu chựa côn. Tang xòng, nhọng nho dần mương tạ ók luông cạt xàn, cạt kiên nen văn hóa khòng chu chựa côn cuồng cánh nọ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhôm xỏng giải A haử pưng côn chang đắn ảnh chăn qua ỉn nẳng Quỳnh Nhai pì 2023.

Nẳng pàng lễ, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng giải haử 18 côn đảy giải cuồng pàng khánh thì ảnh chăn qua ỉn nẳng Quỳnh Nhai pì 2023. Ị lỏ pưng ảnh chăn ngam nẳng nòng lừng nặm te, pưng nen chăn văn hóa, cánh phủ côn, nẳng hươn quề Quỳnh Nhai.

Chương trình khắp xe “Nen chăn vằn hoá huyện Quỳnh Nhai”.

Pàng lễ khày nang cọ mi Chương trình khắp xe muôn mụa tó luông é vạu “Nen chăn vằn hoá huyện Quỳnh Nhai” cắp luông chôm hặp khòng phủ chang khắp, côn chang xe khòng Hươn khắp xe nhạc tỉnh, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện, pưng nghệ nhân, đội khắp xe khòng huyện, tạ ók luông muôn mụa chăn ngam nẳng phổng hươn quê Quỳnh Nhai, vạy mi tứm pặc hanh nhại khảu pì maứ cắp cựt đảy pưng lang đì maứ xưa.

Xe "cạt xàn".
Lài dần mương chôm hặp pàng lễ khày pàng.
Vong xe cạt xàn nẳng pàng lễ khày pang.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư