Ỉn muôn khắp xe nẳng Giải len Marathon - Mương Tấc huyện Phù Yên tưa cốc khọe

Xứp tàm pưng nả vịa nẳng Giải len Marathon - Mương Tấc huyện Phù Yên tưa cốc khọe pì 2024, mự 7/4 nẳng khuống ỉn Đình Chu, bản Chiêng Hạ, xã Quanh Huy cọ khày ók pưng nả vịa ỉn muôn khắp xe cánh pải cáo ảng pưng tàng chương OCOP.

 Khék cánh dần mương xã Quang Huy chôm hặp xe sạp

Nả vịa ỉn muôn khắp xe đảy pưng nghệ nhân khòng pưng xã Quang Huy, Huy Thượng, Huy Tân chôm hặp khắp xe cắp pưng bai xừng nhọng Đảng, pú Hô quý panh cánh hươn quề Sơn La piến máư.

Dần mương xã Quang Huy xe tói hang mạy

Nọ nặn ók, nhăng khày ók pưng nả vịa tập thể xương tói hang mạy xe sạp; tặp cọng cống... cánh cáo ảng pưng tàng chương OCOP pộn dỏn khòng pưng địa phương, hôm phân tạk luông pua nua, phọn nương hảư Giải len Marathon - Mương Tấc huyện Phù Yên tưa cốc khọe, niếu chưa đảy lài khék cuồng cánh nọ huyện.

Pưng vận động viên cánh khék tặp cọng cống
Khék cánh pưng vận động viền bấng le pưng hỏng pải cáo ảng tàng chương OCOP.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư