Hươn khắp xe nhạc tỉnh: Khày ók cài 50 chu khắp xe lang đì xùng  

Té hùa pì họt khạy, Hươn khắp xe nhạc tỉnh cọ khày ók đảy cài 50 chu khắp xe chuông hong pưng nả vịa chính trị khòng tỉnh, pưng ngành cánh địa phương; khắp xe chuông hong nẳng cơ sở 25 chu, chuông hong hảư cài 100.000 vặt côn bấng le.

Pưng bai khắp bai xe khòng Hươn khắp xe nhạc tỉnh chôm mâng  78 pì Mự Cách mạng Bườn 8 cánh Mự chiềng xuấn tánh 2/9.

Cuồng nặn, mi lài chương trình khắp xe lang đì xùng chuông hong pưng nả vịa nháư khòng tỉnh xương: Khày pàng Mự hội Qua ỉn Văn hóa tỉnh Sơn La pì 2023, Pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì 2023, chương trình khắp xe “Bók chừn sèn đơi” niếu chưa dòm ngơn cốc “Quỹ học bổng Tô Hiệu”, chương trình khắp xe “Tang quảng pếnh khày”... Nọ nặn ók, đơn vị cọ tánh pùn đảy 10 chương trình khắp xe máư; tánh pùn máư 5 bai khắp xe; xỏm pành 47 bai; xáo hụ đảy 8 bai khắp xe khòng po me chựa nọi côn. Mi 20 mự tập tư hảư pưng côn chang khắp xe, pưng kỹ thuật viên cánh chôm hặp san chương trình khắp xe cấp Hươn mương cánh nẳng cuồng phổng khày ók./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư