Hôm hanh tẳng tánh bản na máư

Chấp năm đề án “Tẳng tánh bản na máư huyện Sông Mã, dan pì 2020 – 2025”, họt khạy cốc ngươn xính khòng nẳng cuồng huyện cọ đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh mẳn đì; puồng kìn đơi dú khòng dần mương nhương mự nhương đảy nho sùng.  

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhôm xỏng băng cồng nhẳn bản na máư hảư xã Mường Sai, huyện Sông Mã.

Cá chuông chính trị chôm hặp

Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, hảư hụ: Ban thường vụ huyện uỷ cọ uồn pa pưng cờ quan đơn vị, UBND pưng xã, thị trấn tánh ók luông pùn chấp năm nẳng địa phương, đơn vị. Tạk khù ngai đì hảư pưng xã, thị trấn ép năm kình nghiệm tẳng tánh bản na máư nẳng pưng địa phương cuồng cánh nọ tỉnh vạy tinh khửn luông pùn. Pằn vịa cạt kiên cắp trách nhiệm khòng tập thể cánh phủ uồn pa.

Cuồng 3 pì cài ma, UBND huyện cọ tánh pùn 140 chỉa lai uồn pa nả vịa tẳng tánh bản na máư. Cấp uỷ chu cấp, pưng tổ chức chính trị xã hội cạt kiên chiên páo nẳng 382 pàng họp tẳng tánh bản na máư họt đoàn viên, hội viên cánh dần mương nẳng cuồng phổng. Pọm nặn niếu chưa luông cóp hôm khòng cán bộ, đảng viền, dần mương cánh pưng côn hùa chàư đì cuồng vịa tẳng hươn máư piến hươn khát pé; chôm hặp sảng pành xók tang bản khuống; niếu chưa pảy chự phổng kìn bón dú, tọn tăm bản khuống, hươn dảo pẹk xàư; nhại cuông ngua,   quai ók khói cỏng lang, dệt hươn pày nọ đắc hươn; hòm tọn, ố khỉ khún sắt xính vạy dà hảư cò púk bồng; tẳng tánh, tập tư pưng bón dệt sanh dệt dượn hay na.

Dần mương bản Tân Hống, xã Mường Sai, huyện Sông Mã tọn tăm phổng kìn bón dú.

Té pì 2021 họt khạy, pọm cắp pưng tàng ngơn cốc khòng hươn mương, huyện cọ niếu chưa luông cóp hôm té pưng tổ chức, tựng côn tẳng đảy cài 1.000 làng hươn máư, piến pưng làng hươn khát pé; niếu chưa dần mương tọn tăm 11 cày số hong huổi; xòi long cài 319 cày số mương phài; púk máư cánh lăm đù cài 2.630 thướk môn bók, cò dệt chăn; nhại 2.700 cọ vâng sắt xính cánh dệt hươn pày nọ đắc hươn nhẳn pào tiêng àn bón kìn dú; púk cài 29.750 cò mạy khèo. Sảng pành 730 cày số tang diên bản, dệt máư 26,5 cày số tang pày ma; sảng pành dệt máư 52 khẳng cau khảm nặm; khút máư 1.800 khùm xáư nhính nhửa. Hảư hội viền nông dân pày ép năm kình nghiệm pưng bón dệt sanh dệt dượn cánh tẳng tánh bản na máư đắc vằn nẳng tỉnh Quảng Ninh.

Cuồng dan chấp năm, huyện nhọng nho mả pe dệt dượn hay na, dòm ngơn cốc mả pe dệt dượn hay na toi luông mẳn nà, nho sùng lang đì tàng chương. Té pì 2020 họt khạy, huyện cọ choi dừa cài 2,3 tỷ mằn hảư pưng HTX, doành nghiệp chôm hặp dệt dượn toi luông pùn VietGAP, tẳng tánh tàng chương OCOP; choi dừa hắp hó, chắp tèm chư, tem xáo hụ cốc cò tàng chương cánh khài chương hay xuần.

Bón dệt sanh púk mák pục khòng dần mương xã Yên Hưng, huyện Sông Mã.

Khay nị, tà đì púk bồng khòng huyện cựt đảy cài 38.200 ha. Cuồng nặn, tà đìn khảu li măn cò lỏ cài 17.700 ha; cài 10.700 ha cò kìn mák, danh tính củ đảy cài 98.400 tấn pì nưng… Mi 48 mã số phổng púk mák nhạn, cắp cài 481 ha, danh tính pít củ cựt đảy 4.817 tấn; 47 HTX cánh công ty dệt dượn mák tiêng àn toi luông pùn VietGAP nưng; 50 bón cạt kiên dệt dượn; cài 2.990 lo sàng khaứ nhong mák nhạn. Mua mák nhạn pì 2023, pưng lo sàng khaứ cọ dệt đảy 25.000 tấn mák đíp, ca con cựt đảy cài 346 tỷ mằn.

Lả pì 2023, xã Mương Sai cựt đảy luông pùn bản na máư. Cuồng nặn dần mương cuồng xã cóp hôm chi áo 3 tỷ mằn cánh hạng păn mự công dệt vịa, choi hạng họi thứak đìn tẳng tánh cốc ngươn xính khòng. Lung Tong văn Hoán, Trưởng bản Sai, xã Mường Sai, hảư hụ: Tang pày ma hư cọ đảy thók bê tông, mẳn đì. Hịp thù lưn khửn cọ choi đơi kìn dú dần mương đảy nho sùng, bản na cọ piến thái lài dong. Sum khỏi chi xứp tàm pọm cắp chính quyên địa phương nho sùng lang đì pưng luông pùn.

Chóng hanh cựt đảy luông pùn bản na máư

Cài 3 pì chấp năm tẳng tánh bản na máư cọ tạk ók luông hanh hảư hươn quề Sông Mã, bản na piến thái lài dong. Pưng công trình cốc ngươn xính khòng xương: xểm tang diên bản, diên xã đảy thók bê tông, pù nhửa; phân lài pưng bản pọm mi hươn vằn hoá, khuống thể thao; hươn dảo đảy tánh tăm chăn đì. Họt khạy, pưng xã: Chiềng Khương, Mường Lầm, Chiềng Sơ cánh Mường Sai cọ cựt đảy luông pùn bản na máư; pằn pâng pày luông pùn bản na máư khòng huyện lỏ 13,2 luông pùn mỏi xã. Đối cắp pưng luông pùn bản na máư nho sùng, xã Chiêng Khương cọ cựt đảy 13/19 luông pùn; Mường Lầm cựt đảy 9/19 luông pùn: Chiềng Sơ cựt đảy 13/19 luông pùn.

 Dần mương bản Cỏ, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tạk đìn tẳng tánh cổng chao khòng bản.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhẳn danh, mết pì 2025 chóng hanh xã Mương Hung, Yên Hưng cựt đảy luông pùn bản na máư, nho số xã cựt đảy luông pùn bản na máư khửn 6/18 xã. Vạy cựt đảy luông pùn nặn, pọm cắp luông choi dừa ngơn cốc khòng hươn mương, huyện cọ uồn pa pưng địa phương lăm le, pằn phổng, tánh ok luông pùn cạt kiên cắp vịa dệt tẹ, lưn sưa lỏ pưng luông pùn choi dừa pưng bản dạk cha, phổng xùng đắc háng, phổng đèn mương.

Lung Nguyễn Chí Thành, quyên Trưởng phọng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện hảư hụ: Huyện xỏn hôm dòm ngơn cốc cốc kén; khắt khỏng nẳng bón đàư kẻ khày nẳng bón nặn; chấp năm cạt kiên pưng chương trình, dự án; chấp năm tẳng tánh cốc ngươn xính khòng chuông hong đơi kìn dú, vịa dệt dượn khòng dần mương. Pồng chàư niếu chưa luông cóp hôm khòng dần mương; àu mả pe dệt dượn, nho sùng hịp thù dệt ằn pâng cốc kén vạy chấp năm pưng luông pùn ứn.

Chắp biển bón dệt sanh “Hươn pẹk, xuần chăn” khòng Hội LHPN xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Nọ nặn ók, huyện xứp tàm xỏn hôm chu luông hanh tẳng tánh nho cấp pưng công trình cốc ngươn xính khòng bản khuống, cốc khoẹ lỏ chuông hong lang áo dần mương, lằng ma lỏ chuông hong vịa mả pe dệt dượn toi luông nhọng nho: Cóp hôm ngơn tẳng tánh pưng công trình nặm pẹk; dòm ngơn cốc tẳng tánh pưng cồng trình nhẳn pào bón kìn dú; trạm y tế; trương ép; điện; xók pày tang ma; trung tâm vằn hoá bản khuống; mường phài lái lin. Choi dừa mả pe chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng lang đì, chọp xồm cắp khù ngai đì khòng địa phương, hôm phân nho sùng hịp thù; mả pe pưng phổng púk mák phong nạt Queen, khảu li bàn, mák ca, phắc tìn pết, nhẳn pào chương hay xuần chuông hong vịa dệt khòng pưng hươn máy.

Toi luông pùn, pì 2024, xã Mương Hung cựt đảy bản na máư. Đồng chí Trần Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, hảư hụ: Họt khạy, xã cọ cựt đảy 12/19 luông pùn tẳng tánh bản na máư. Chóng hanh chấp năm luông pùn, cán bộ xã lơng lông pày cơ sở xáo hụ lang pháư chàư mon khòng dần mương. Tống páo xư mình luông pùn, số ngơn thù, dống chấp năm pưng công trình bản na máư. Cạt kiên pưng chương trình dự án cạt kiên dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng. Xỏn hôm mả pe dệt dượn, lưn sưa lỏ cuồng vịa dệt dượn hay na; chiên páo quảng tua pưng bón dệt sanh dón cặt cung mẳn nà.

Tó luông cằm quyết xùng khòng cá chuông chính trị cánh dần mương, huyện Sông Mã cọ pếnh khày luông hanh cạt xàn, quyết chàư chóng hanh chấp năm lẹo chương trình tẳng tánh bản na máư nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư