Cống, cọng cuồng đơi kìn dú văn hóa khòng po me chu chựa côn

Cống, cọng lỏ tàng nhạc ngươn lang báu sương đàư đút thiếu đảy cuồng đơi kìn dú hạng mự cánh đơi kìn dú văn hóa khòng lài po me chu chựa côn nẳng Sơn La. Cống, cọng đảy sủ cuồng pưng pàng hội ngươn lang, đảy đù lỏ tàng chương lâng cạt kiên cắp po me cuồng pàng ỉn muôn khắp xe, pưng pàng hội ngươn lang khòng bản mương.  

Phân lài po me chu chựa côn nẳng Sơn La pọm sủ cống báu cọ sủ cá cống cánh cọng nẳng pưng pàng hội ngươn lang. Tàm toi pưng pàng hội, cọng cống cọ mi lài ý nghịa lák cằn. Cắp po me chựa côn Tay, hư cọng cống báu sương đaừ đút thiếu xìa đảy cuông pàng muôn, pàng hội nẳng bản mương. Le hền khảng cọng khảng cống tèo phành cằn dú nẳng càng khuống hươn văn hóa đảy xòng côn tánh tặp pọm pâng cằn cọ cựt pền luông quén khơi cuồng pưng dan khày ók pàng hội, pọm cắp luông tục nả nò tà muôn mâng pua nua khòng po me dân mương nẳng bản khuống. Xiềng cống, xiềng cọng cọ dệt dỏn khửn pưng bai xe vong khèn khắm khèn cuồng pàng hội, báu pằn chék nhinh trai, thảu ké, nọi nóm cánh chựa phăn côn đaừ.  

Phú cọng cống khòng po me chựa côn Tay.   

Đối cắp po me chựa côn Tay, cống cánh cọng đảy xủ vạy tạ ók xiềng muôn dỏn pua nua haử bai xe vong cuồng mự hội báu cọ đảy xủ cuồng pưng pàng hiếu hòng. Tàm toi tựng pàng lễ, xiềng cống xiềng cọng cọ mi xiềng lák cằn, nghin xiềng cọng, xiềng cống cọ hụ đảy nẳng bản khuống mi khù muôn luông hòm hư va mi khù tộc buôn. Vịa đó cống cánh cọng cọ xút ty dạ cha, cận mi luông chang mư, hụ tính tà ma luông tển hy, quảng kẹp sương sư chắng chi pền xiềng muôn mo.    Riêng đối cắp cống, tàm toi luông xủ nẳng cuồng chua hươn, cuồng họ song, hư va nẳng bản khuống, luông nhaứ nọi, quảng kẹp lák cằn, phân lài po me àu nằng ngua ma hổm nả cống, vạy haử cống xẩng xiềng mo tỏng tua pá pu đìn nặm, hư nả cống mi luông quảng dáo 3 cằm mư, to té 50-60 cm, luông xùng khòng cống10-12 cằm mư, to 0,8 họt thứa nưng.

Lẹo nhăng po me chựa côn Dạo, xiềng cống, xiềng cọng cạt kiên cắp pàng lễ  khòng chua côn tự té hính ók ma, mả nhaứ tạu họt chơ bằng biến, piến nả xìa. Cống khòng chựa côn Dạo đảy dệt pék điều cánh to cằn, nả cống mi luông quảng dáo 40cm, luông xùng 30-35cm, khảng công đảy àu lài kỉm mạy pẻn chắp saứ cằn, nả công đảy hổm nằng quai đảy ták khaứ lẹo. Xiềng cống mo ính ính ha va báu mo pày quảng lài. Nhăng cọng hư nọi sưa, báu mi no, luông quảng mi dáo 20cm, xiềng cọng tặp luôm kiểu cắp xiềng cống muôn dỏn pua nua.  

 Tếnh cá cống, cọng pọm đảy xủ cuồng pưng pàng lễ khòng chựa côn Dạo, té pàng lễ cấp sắc chứng mai côn trai chựa côn Dạo mả nhaứ thuổn báo, dệt tàng nhạc haử bai xe má hính cuồng mự hội, mự chiềng cọ sương pàng xền phon phì sàng. Xiềng cống, xiềng cọng, cạt kiên cắp kỉm mạy, má hính săn mư, páu khàu quai tạ ók xiềng muôn luôm cắp cằn dỏn dăn dăn xiềng mo ính ính ính, chuôn chaừ chu côn chứ họt nọc noi, hẩu hạ khòng chựa côn chảu.   

Lẹo nhắng đối cắp chựa côn La Ha, Khơ Mú, Mường... cống cắp cọng cọ men tàng nhạc báu sương đaừ đút thiếu đảy cuồng puồng kìn đới dú khòng po me, lâng đảy xủ cuồng pưng mự muôn mự lễ ngươn lang té chua nị họt đơi lằng. Lưn sưa lỏ pưng mự hội nhaứ, xiềng cống tùng, tùng… mo khửn pọm pặp cắp bát nhại toi vong xe, phăng xiềng cống vạy nhại tìn pày toi vong xe nhương xư nhương khày quảng tứm pâng phặp toi xiềng cống xiềng cọng 2/4, 4/4 pọm pặp, xứp tàm báu khát cuông pưng cưn muôn khòng pàng hội.  

Po me chu chựa côn nẳng tỉnh Sơn La mi lài tàng nhạc, mỏi tang nhạc cọ mi ý nghịa riềng, choi chu côn vạu khửn lang ngắm, nghịa hặc lang phaứ, chaừ mon tự té cuồng mốc cuồng chaừ. Há va cống cắp cọng lâng lỏ tàng nhạc ngươn lang, cựt pền khòng khun văn hóa tạu họt lài chạt, lài chua khòng po me, vịa chự hiềm cánh mi trách nhiệm khòng chu pùn tuổi nối diên cằn, vạy haử xiềng cống xiềng cọng lâng pếnh xiềng mo cuông puồng kìn đơi dú khòng po me chu chựa côn nẳng tỉnh Sơn La.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư