Chương trình ỉn muôn khắp se  “Khửn ma Tây Bắc – Mưa sú Điện Biên”

Tênh cưn mự 16/4, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch tỉnh Sơn La cọ khày chương trình ỉn muôn khắp se chôm mâng chủm mú côn chang bắc, chang khắp se Liên hiệp pưng Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cuồng dan tang “Khửn ma Tây Bắc – Mưa sú Điện Biên”.

Chương trình ỉn muôn khắp se chôm mâng chủm mú côn chang bắc, chang khắp se Liên hiệp pưng Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Pưng côn chang khắp se khòng hươn khắp se tỉnh Sơn La cánh chủm mú côn chang bắc, chang khắp se Liên hiệp pưng Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cọ khắp se 17 bai khắp bai se tó luông pùn sừng nhọng lang sôn pẹ Mương Thành Phủ “sa năn 4 chè phạ, 5 môn đìn” khòng Quân đội dần mương Việt Nam; sừng nhọng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, luông quyết chàư sôn pẹ, luông cống lay hàn cả khòng lài pùn lan chiến sĩ vạy cựt àu nen xuấn là tư tang ma hảư dần mương. Chương trình niếu chưa đảy lướm lài cán bộ, chiến sĩ cánh dần mương nẳng Thành phố ma bấng le chôm chiều.

Bai khắp se "Giải phóng Điện Biên"
Lài chiến sĩ, chủm mú vũ trang ma bấng le, chôm chiều chương trình.

Chương trình “Khửn ma Tây Bắc – Mưa sú Điện Biên” khòng Liên hiệp pưng Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đảy khày ók té mự 15 cằm họt mự 21 cằm bườn 4. Ị lỏ vịa dệt choi chủm mú côn chang bắc, chang khắp se đảy ma dàm, bấng le pưng bón chiên lang, té nặn bắc đảy lài bai khắp lang đì sùng sừng nhọng lang sôn pẹ Mương Thành Phủ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư