Chự mẳn cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chựa nọi côn

Pì 2018, Nhóm hiềm chự nen văn hóa chựa nọi côn Yên Châu đảy tánh ók, hôm mi 20 thành viên. Chu thành viên cọ chóng hanh ngắm pùn, xáo hụ cài pặp xừ tay té chạu, hịt khong tòng chặn, cài pưng pàng hội ngươn lang khòng po me chựa côn tay cánh Khơ Mú vạy tánh pền pặp xừ.

Bók xiếu khằn piều hảư học sinh bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu.

Té pì 2021 họt khạy, nhóm cọ khày lớp nưng bók páu khen, 10 lớp ép xừ tay nẳng pưng xã: Chiềng Pằn, Chiềng Đông, Chiềng Khoi, Chiềng Hặc, niếu chưa đảy cài 200 học viên chôm hặp. Cạt kiên cắp Hội Phụ nhinh xã Chiềng Hặc tánh ók câu lạc bộ nưng mi lài pùn lan chự hiềm nen văn hóa chựa côn tay; chiên bók pưng bai khắp bai xe, nhạc chựa nọi côn, xàn mạy tók, xiếu xồn, dệt phải tắm húk hảư dần mương cuồng phổng.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư