Chự hiềm pưng nen văn hóa khặn chăn khòng chu chựa côn

Xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu mi 3 chựa côn pọm kìn dú  ăn lỏ chưa côn Tay, côn Kèo cánh côn Khơ Mú.

Câu lạc bộ văn hóa chựa côn Tay bản Đán, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu chự hiềm nghê tắm hú ngươn lang.

Há phong văn hóa, ỉn muôn khắp xe lâng đảy xã chự mẳn cắp lài nả vịa dệt khặc khọ, hôm phân nho sùng puồng kìn đơi dú haử dần mương. Họt khạy, xã mi 8 đội khắp xe, 3 câu lạc bộ “Chự hiềm nen văn hoá”, niếu chưa đảy chi áo họt 150 côn chôm hặp. Pưng đội khắp xe, câu lạc bộ lâng chự mẳn nả vịa sọk sáo pưng chỉa lai sừ tẻm Tay cáu, tánh tăm lau pưng pàng hội ngươn lang pộn dỏn, chiên bók pưng bai khắp bai xe, pưng tàng pí ken, xàn chương mạy tók, siếu piều, tắm húk haử dần mương nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư