Chự hiềm nghê dệt phải khít ngươn lang

Nghê dệt phải hú, khít pe khòng chựa côn Tay nẳng huyện Yên Châu cọ mi té chạu té lài ma. Toi luông ngắm cón nỵ, luông hụ xiêng chang mư khòng ưởi nọng phủ nhinh chựa côn Tay lỏ đảy chứng chảnh cài pưng tón phải, tón khít đảy tắm ók. Vạy tắm ók đảy tón khít chăn chọp chaừ chảu hư cận đảy dệt lài vịa sương: cốc khoẹ lỏ pày kếp phải ték cá hay àu ma ták khaứ, lẹo chắng ỉu, tháp, pắn, pìa pền tựng pòi phải, chắng nhọm kèm lài tàng mày khèo, lường, đành, đao saứ cằn…lẹo ưởi nọng phủ nhinh chắng xiếu, sồn pền va  piều vạy chơ àu phùa chắng mi khằn piều cánh mi sứa, pha vạy pày tỏn pú da.

Tàng chương phải Tay khòng chựa côn tay nẳng huyện Yên Châu mi lài lai vằn, chứng chảnh đảy luông hanh cánh khặn chăn cuồng puồng kìn đơi dú khòng chựa côn chảu. Pưng hún lai văn chứng chảnh haử lài sính, lài tàng cạt kiên cắp phạ đìn, pưng tàng mák nuối bók mạy, hương lài sèn sính cọ đảy ưởi nọng phủ nhinh chựa côn tay ngắm pùn ók vạy xiếu sồn saứ va phải té luông chang mư khòng côn tắm pe lai khẳm, chang xiếu sồn khòng ưởi nọng phủ nhinh.  

(1) Phải đảy ỉu cón chơ đảy àu khảu tháp. 

(2) Hội viên phủ nhinh xã Chiềng Sàng tánh tăm lau nghê dệt phải Tay. 

(3) Pưng xểm phải đảy phiến lót cón chơ tắm hú.  

(4) Hội viên phủ nhinh chị bók học sinh luông tắm hú cánh dệt phải. 

 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư