Cài 300 nọng nọi chôm hặp Chương trình " Pưng nọng nọi sáo hụ ma khòng khun ngươn lang"

Mự 6/7, nẳng Bảo tàng tỉnh Sơn La cọ khày ók Chương trình "Pưng nọng nọi sáo hụ ma khòng khun ngươn lang" pì 2024.

Pưng nọng nọi chôm hặp Chương trình " Pưng nọng nọi sáo hụ ma khòng khun ngươn lang".

Tó luông pùn tánh ók khuống ỉn maứ haử pưng nọng nọi đảy sáo hụ ma khòng khun văn hóa – ngươn lang khòng tỉnh Sơn La, Bảo tàng tỉnh cọ tẳng tánh ók hỏng pải cáo ảng toi luông khoa học, pưng khòng khun ngươn lang văn hóa khòng chu chựa côn, tạ ók luông niếu chưa đối cắp pưng làn nọi ma chôm hặp qua ỉn.

Pưng nọng nọi bấng le pưng hún ảnh ma chiên lang.

Ma chôm hặp chương trình, pưng nọng nọi đảy chôm hặp pưng ngon ỉn nắt chaừ sương: thì bén nả nhẳn chương nhôm xỏng, pẳn hún, vẻ hún ảnh vẻ hún saứ chỉa đón cắp luông é vạu:   “Nọng nọi cắp bảo tàng”, vẻ hún lường, đành, lao saứ cỏn đán … Chương trình cọ niếu chưa đảy cài 300 nọng nọi nẳng cuồng thành phố chôm hặp.

Thì bén nả nhẳn chương nhôm xỏng.

Ị lỏ nả vịa đảy Bảo tàng tỉnh chự mẳn khày ók hạng pì vạy tạ ók khuống ỉn muôn mụa cuông dan dặng he haử pưng nọng nọi. Cài nặn, cọ choi bảo tàng chự hiềm cánh cáo ảng đảy pưng khòng khun văn hóa khòng Sơn La, choi pưng làn nọi hụ hặc sường, quý panh ma khòng khun văn hóa ngươn lang chăn đì, cánh mi tứm luông thồng hụ ma ngươn lang, hụ hặc panh hươn quề, bản mương cuồng chaừ pưng nọng làn nọi.

Pưng nọng nọi chôm hặp pẳn đìn.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư