Bók ban, dệt dỏn mốc ma chaừ haử pưng côn chang bắc bòn. 

Khuốp pì ma họt bườn xam, nẳng phổng đìn pu Tây Bắc bók bàn khày hưa pun đón khào pày tua chu nao pu.Ị cọ men khù dệt dỏn mốc ma chaừ haử lài pi nọng phủ chang bắc bòn nẳng hươn quê Sơn La chang bắc bòn tẻm pền pưng bai khắp, quam tô muôn, quam khống khái vẻ pưng hún, bía ảnh chăn ngam mi lài ý nghịa…Mọi bai bắc pọm hôm phân cáo ảng luông khặn chăn piến maứ chu dương khòng bản na hươn quê, hương cáo mơi khék qua ỉn táng phường táng mương ma họt phố phương Sơn La vạy bâng le luông xút ty chăn ngam tàng bók bàn.  

Côn chang vẻ hún Lê Chương cắp hún vẻ bók ban.  

Bók ban Tây Bắc ai hòm hương, bók đón lao qua cằn, dệt dỏn chăn pun khày pày tua chu nao pu, liệp pày toi xòng phạ tang luồng hưa dỏn nẳng chu phố phương, tạ pền luông chăn ngam saừ dỏn. Bók ban nhăng pền chứng haử haử nghịa hặc luông sương khòng đôi báo sào cuồng quam tô trai Khôm cánh Nang Ban, mi ý nghịa ma hùa chaừ chùng tó khòng nhinh sào chựa côn Tay. Pưa sương nặn té luông chăn ngam họt quam tô cạt kiên cắp bók ban pọm cựt pền khù dỏn mốc ma chaừ haử mỏi pi nọng phủ chang bắc bòn nẳng tỉnh Sơn La.  

Ók sinh cánh mả nhaứ nẳng hươn quê Sơn La-Tây Bắc côn chang vẻ hún Lê Chương, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, cọ hụ khặc chảnh  pưng nen văn hóa chăn riềng mi khòng phổng đìn chăn ngam nị, bók ban đảy lung le luông đaừ pền luông nặn. Mi lài bai bắc vạu ma luông chăn ngam khòng “Bók ban”Khong côn chang vẻ hún Lê Chương cọ cựt đảy giải xùng nẳng pưng chu thi, pải hún nẳng cuồng tỉnh cánh tênh cá mương. Đối cắp lung, bók ban dú bón đaừ cọ chăn, há va bók ban nẳng thành phố Sơn La há mi luông chăn ngam dỏn mốc ma chaừ lák sưa xìa chu bón.   

Côn chang vẻ hún Lê Chương haử hụ: Cuông chơ vẻ hún, vạy haử bók ban cựt pền bía hún chăn ngam hư côn chang vẻ hún đảy pay qua lài bón vạy bấng le tục tua bón mi bók ban đàng ók pun lẹo chắng khâng vẻ hún tàm toi luông dỏn mốc, dỏn chaừ côn vẻ haử pền nga, pền thuồng bó bàn sương tẹ. Khỏi cọ sương lài côn chang vẻ hún ứn nẳng hươn quê  Sơn La, bók ban lâng cạt kiên cắp luông dỏn mốc, thốc chaừ cắp luông chăn riềng mi khòng thành phố Sơn La.

Lẹo đối cắp côn chang bắc, chang khắp Thanh Xuân, đàng dệt vịa nẳng Phọng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cọ mi luông le cánh dỏn mốc ma chaừ ma luông chăn ngam khòng bók bàn    cánh đảy ý vạu khửn lài sưa nẳng cuồng pưng bai khắp bắc khòng chảu. Mỏi bai bắc khòng ý va bai đaừ vạu họt bók bàn hư pọm hền dỏn khửn luông chăn ngam sáng saừ cạt kiên cắp nen văn hóa ma nặm đìn bản na hươn quê Sơn La. Pộn dỏn sương bai khắp “Luông sường Nộc Khồm” đảy ý bắc toi quam tô lang ma bók ban khong chai Khôm cánh Nang Ban, bai khắp cọ cựt đảy giải A nẳng chu thi bắc bai khắp muôn tênh cá mương pì 2022.

Chang bắc chang khắp Thanh Xuân haử hụ: Bók ban lỏ luông chăn xút ty dệt dỏn mốc ma chaừ haử pưng côn chang bắc, bắc bòn ók pưng bai khắp muôn khòng chảu. Khỏi cọ sương nặn, khỏi mặc cánh nắt sường cắp tàng bók nặn, bók chăn ngam khào saừ. Lài bai bắc khòng khỏi cọ vạu họt bók ban, sương bai khắp “Hặc panh Sơn La”, “Sơn La phố chăn ngam chơ căm”, “Luông sường Nộc Khồm”... Mỏi bai khắp, mỏi khót khắp pọm mi ý nghịa, chứng chảnh hùa chaừ hặc panh đối cắp hươn quê Sơn La.

Bók ban pọm mi nẳng chu tàng bai bắc, té hún vẻ, bai khắp, quam tô, quam khống khái, đắn ảnh ,..Mỏi côn chang bắc nẳng Sơn La pọm mi luông le lák cằn, té hún ảnh mi tẹ, họt vịa dọn àu luông chăn ngam khòng bók ban pọm cựt pền bai bắc muôn cánh chăn ngam khòng chảu. Há va pọm huôm luông le, luông bắc bòn lỏ luông hặc panh, cánh xút ty hưa nả ma tà khòng nặm đìn bản na hươn quê cắp nen văn hóa khòng Sơn La - Tây Bắc.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư