1.202 thí sình THPT cánh 811 thí sình THCS cựt đảy giải nẳng ky thì lựa học sình giỏi cấp tỉnh

Mự 19/3, Sở Giáo dục cánh Đào tạo cọ tống páo lang đì ky thì lựa học sinh giỏi cấp THCS cánh THPT pì ép 2023-2024.

Toi nặn, cấp THCS, mi 1.769 thí sình chôm hặp thì, cuồng nặn mi 811 thí sình cựt đảy giải nẳng pưng môn thì: Địa lý, lịch sử, ngữ văn, sình học, toán, quam mương nọ, vật lý, hôm mi, 32 giải nhất, 120 giải xòng, 178 giải xàm cánh 481 giải nhọng nho. Pưng đơn vị mi lài thí sình cựt đảy giải lỏ: Thành phố mi 196 thí sình, huyện Mai Sơn mi145 thí sình, huyện Mộc Châu 115 thí sình; huyện Phù Yên 73 thí sình cựt đảy giải…

Pưng thí sình chôm hặp Ky thì lựa học sinh giỏi THPT cấp tỉnh pì ép 2023-2024.

Đối cắp Ky thì lựa học sình giỏi THPT cấp tỉnh pì ép 2023-2024, mi 2.101 thí sình chôm hặp thì, 36 thí sình chôm hặp thì môn: Bók xòn dần mương, ngữ vằn, lịch sử; địa lí, hóa học, vật lí, sình học, toán, tin học, quam mương nọ. Lang đì mi 1.202 thí sình cựt đảy giải, cuồng nặn mi 64 thí sình cựt đảy nhất, 220 thí sình giải xòng, 319 thí sình giải xàm, 599 thí sình giải nhọng nho. Cuồng nặn pưng thí sinh cựt đảy giải học sình giỏi THPT pì nỵ mi 36 thí sình đảy xét khảm cài ngon thì pưa cựt đảy lang đì sùng nẳng Ky thì học sình giỏi THPT cấp hươn mương pì ép 2023-2024, báu cọ mi chứng nhặn quam mương nọ cựt đảy luông pùn tênh phén đìn. 

Toi nhẳn danh khòng Sở Giáo dục cánh Đào tạo, Ky thì lựa học sình giỏi cấp THCS, THPT, pì ép 2023-2024 khày ók cọ tiêng àn, sư mình, men toi luông pùn, đảy lang đì tó nả vịa bók xòn cánh ép hiên khiền xàn khòng chu đơn vị, lưn xưa bók xòn lỏ nả vịa cốc kén.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư