Xừng nhọng 55 côn pộn dỏn, ven sanh chang dệt dượn, chang ngắm pùn

Mự 9 căm bườn 11, Liên hiệp pưng Hội Khoa học cánh Kỹ thuật tỉnh cạt kiên cắp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài PT–TH tỉnh cánh Trường đại học Tây Bắc khày chu pọ nả xừng nhọng 55 côn pộn dỏn, ven sanh chang dệt dượn, chang ngắm pùn pì 2023.

Pọ nả xừng nhọng côn pộn dỏn, ven sanh chang dệt dượn, chang ngắm pùn pì 2023

Khay nị, chủm mú côn giỏi chang cuồng tỉnh mi 59 păn 958 côn, cuồng nặn, 36 păn 434 côn lỏ cán bộ, công chức cánh viên chức, 23 păn 524 côn dệt vịa cuồng pưng doanh nghiệp, pưng tổ chức nọk hươn mương. 

Hạng pì, chủm mú côn giỏi chang cọ chóng hanh ngắm pùn, cóp hôm hảư tỉnh hạng họi luông ngắm pùn vẹt pan khảu đơi kìn dú cựt đảy lang đì, hôm phân mả pe dệt dượn tánh là bản mương. Té bườn 8 pì 2022 họt bườn 9 pì 2023, cá tỉnh chấp năm 42 nả vịa khoa học cánh công nghệ, phân lài lỏ cuồng vịa dệt dượn hay na, y tế, kỹ thuật công nghệ cánh tẳng tánh, mả pe chư xiềng hảư pưng tàng chương cốc kén khòng tỉnh.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cánh phủ uồn pa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng cúp hảư tựng côn đảy xừng nhọng.

Nẳng mự pọ nả, cọ xừng nhọng, nhôm xỏng cúp hảư 55 pộn dỏn, ven sanh chang dệt dượn, chang ngắm pùn pì 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng bằng khen hảư 20 côn; Liên đoàn Lao động tỉnh nhôm xỏng bằng khen hảư 4 côn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhôm xỏng Bằng chang ngắm pùn hảư 9 côn; Tỉnh Đoàn nhôm xỏng bằng khen hảư 9 côn; Hội nhọng nho ép hiên tỉnh nhôm xỏng chỉa khèn hảư 4 côn. Liên đoàn Lao động tỉnh púc chuân há phong khánh thì ngắm pùn khoa học, piến máư kỹ thuật, giỏi chang dệt dượn, ngắm pùn cuồng công chức, viên chức cánh côn dệt vịa cuồng tỉnh.

Phủ uồn pa Liên đoàn Lao động tỉnh chiên giào Bằng chang ngắm pùn hảư tựng côn đảy xừng nhọng.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư