Xủ luông pùn STEAM cuồng chương trình bók xòn mầm non

Mự 29/11, Sở Giáo dục cánh Đào tạo cọ khày chu tập tư xủ luông pùn STEAM cuồng chương trình bók xòn mầm non hảư cán bộ quản lý cánh xay xòn cấp ép mầm non.

Tập tư xủ luông pùn STEAM cuồng chương trình bók xòn mầm non

Chi áo 200 cán bộ, xay xòn đảy uồn chị ma luông xủ công nghệ thông tin cuồng mả pe nang quam tập tư luông chặp vịa cánh xủ luông pùn STEAM cuồng chương trình bók xòn mầm non. Chôm hặp ép cánh tập tư toi nhóm, ngắm pùn, tạk pưng tàng chương chuông hong bók cánh ép đảy tánh tăm lau té pưng tàng chương đảy xủ lẹo… Nọ nặn ók, mú xay xòn nhăng đảy chôm hặp 2 nả vịa STEAM nẳng Trương mầm non Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Lớp tập tư hôm phân nho sùng luông hanh hảư cán bộ quản lý cánh xay xòn pâng xáư pưng luông hụ xiêng máư ma nả vịa khòng chủm mú cán bộ cốc kén, khặn khang vạy chiên páo chấp năm chương trình bók xòn mầm non cuồng dan chi họt. Pọm nặn, choi pưng xay xòn hụ chảnh ma luông pùn, ý nghịa, khù lợi đì khòng vịa bók xừ toi luông pùn STEAM, té nặn, nho sùng lang đì bók xòn cuồng trương mầm non.

Nả vịa STEAM nẳng Trương mầm non Tô Hiệu, thành phố Sơn La
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư