Tủm pua nả vịa cặm phong phay mảy cuồng pàng xi máư

Mự 5/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cọ uồn pa Pàng họp cài máy tính tênh cá mương nhẳn danh lang đì 10 bườn chấp năm Chỉ thị số 01/CT-TTg MỰ 3/1/2023 khòng Thủ tướng Chính phủ ma tủm pua nả vịa cặm phong phay mảy cuồng pàng xi máư.

Pàng họp đảy chiên cài máy tính họt hươn sở UBND khòng 63 tỉnh, thanh phố xư ók Trung ương cánh cài 700 nang máy tính khòng pưng quận, huyện cuồng cá mương. Chôm họp nẳng nang máy tính tỉnh Sơn La, mi đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, pưng đồng chí thành viên Ban uồn pa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn tỉnh.

Mú đại biểu chôm họp nẳng nang máy tính tỉnh Sơn La.

Chấp năm Chỉ thị số 01 khòng Thủ tướng Chính phủ ma nả vịa cặm phong phay mảy, pưng bộ, ngành cánh UBND pưng địa phương cọ chiên páo chấp năm đì. Nả vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn cọ cựt đảy lài lang đì; luông hụ xiêng ma cặm phong phay mảy khòng dần mương nhương mự nhương đảy nho sùng; chính quyên địa phương chu cấp cọ hụ chảnh đảy luông quàn trọng. trách nhiệm cuồng nả vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn. Pưng tàng chỉa lai khong mương ma cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn nhương mự nhương đảy nho sùng cựt tóp đảy lang áo khòng nả vịa dệt.

Hák va, nả vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn nhăng lài dạk cha khỏng nuống. Mảy ték chăm va dón lông hák va mảy, ték nẳng chua hươn, bón dệt dượn, cạ khài, bón mi lài côn kìn dú nhăng lài khù phứt cha, dệt siệt hại họt phủ côn. Té mự 15/12/2022 họt mự 15/10/2023, cá mương mi ók 2.927 chu phay mảy, dệt 134 côn siệt mo, chếp pốk 101 côn, danh tính siệt hại chi áo 230 tỷ mằn cánh 207 ha pá; mi ók 10 chu ték, dệt siệt mo 5 côn, chếp pốk 18 côn…

Nẳng tỉnh Sơn La, tánh ók máư 191 tổ chua hươn tiêng an cặm phong phay mảy, 174 bón đắp phay nẳng bản khuống; khày ók pưng chu tập tư cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn hảư 100% tổ chua hươn tiêng àn cặm phong phay mảy; uồn chị 100% chua hươn, bón dệt dượn, cạ khài dệt bón lèn khói chơ mi phay mảy cướt sình ók; niếu chưa đảy dáo 70% số chua hươn hák khặn khang bình đắp phay…

Phát biểu nẳng pàng họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cọ nhẳn danh pưng khù nhăng yếu xem cánh yều cau pưng bộ, ngành, địa phương bấng danh, thót ók kình nghiệm, chấp năm đì vịa uồn pa nho sùng lang đì nả vịa cặm phong phay mảy. Thủ tướng yều cau pưng bộ, ngành, địa phương xứp tàm nho sùng luông hanh uồn pa khòng chu cấp uỷ đảng, luông quản lý lang đì khòng cơ quàn quản lý hươn mương. Chiên páo cánh chấp năm đì pưng chỉa lai uồn pa ma cặm phong phay mảy khòng Đảng cánh hươn mương. Tủm pua nả vịa chiên páo vạy nho sùng hùa chàư trách nhiệm, luông chặp vịa khòng dần mương cuồng vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn.

Tọp hôm luông hanh khòng cá chuông chính trị, lưn sưa lỏ niếu chưa luông cóp hôm tẳng tánh cốc ngươn xính khòng, lang đì dệt vịa khòng chủm mú phong phay mảy cựt tóp yều cau chơ mi ók phay mảy; xứp tàm tánh pùn pưng tắt pùn, luông pùn cạt kiên cắp kiểm tra, lăm le, phạt màư pưng côn phít thứk tắt pùn. Dệt đì nả vịa pằn phổng cốc ngươn xính khòng hảư nả vịa cặm phong phay mảy. Pồng chàư uồn pa cặt kênh, dệt ók chảnh pưng nả vịa đảy giào, nhẳn pào tiêng àn, lang đì, xư minh nả vịa cặm phong phay mảy cánh cíu choi chọ nạn cuồng pàng xi máư.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư