Tủm pua hỏng cạt luông xàn khòng tỉnh Sơn La cắp pưng tỉnh mương Lao

Luông cạt xàn Việt Nam – Lao, Lao – Việt Nam lỏ nưng cuồng pưng ven hung pộn dỏn ma hỏng cạt luông xàn mẳn tực, hương sàư. Pếnh khày ngươn lang chăn đì nặn, tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh mương bạn Lao cọ tủm pua luông cạt xàn nhương mự nhương mẳn cặt sưa.

Uồn pa 2 tỉnh Sơn La cánh Bò Kẹo, ký chỉa lai cạt kiên dan pì 2022 

Mự 5/9/1962, 2 mương Việt Nam – Lao cọ tẳng có pày ma dệt pi, dệt nọng; mự 18/7/1997, Chính phủ Việt Nam cánh Lao ký Hiệp ước cạt nghịa cánh cạt kiên. Pọm cắp pưng tỉnh dú tó đèn mương cắp mương Lao, tỉnh Sơn la cọ cạt kiên mẳn cặt cánh ký chỉa lai cạt kiên cắp 9 tỉnh mương bạn Lao, hôm mi: Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, Xiêng Khoảng, Xay Nha Bu Ly, Say Xổm Bun.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Ngoại vụ, hảư hụ: Tỉnh Sơn La cạt kiên cắp pưng tỉnh mương bạn Lao lơng chiên páo, bók xòn cán bộ, đảng viên, chủm mú vũ trang cánh dần mương ma ngươn lang cạt xàn nà mẳn, luông cạt kiên Việt Nam – Lao. Họn khâng choi dừa cằn mả pe dệt dượn – tánh là bản mương, pảy chự, tẳng tánh đèn mương cạt xàn. Pì 2023, tỉnh Sơn La cọ tỏn tiếp cánh hảư phép tiếp 30 đoàn, cắp 393 cán bộ, dần mương ma té pưng tỉnh mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao ma dàm, dệt vịa cánh khám dà bệnh. Hảư phép, cử 34 đoàn cắp 261 cán bộ pày dàm, dệt vịa bít bánh kình nghiệm cuồng pưng nả vịa đối cắp mương bạn Lao; ký chào hẹn 6 chỉa lai cắp pưng ngành, địa phương khòng mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao.

Chủm mú vũ trang 2 phái cọ nho sùng hùa chàư cạt xàn cánh tin chưa cắp cằn; uồn pa pưng đơn vị lơng bít bánh nang quam, kẻ khày pưng nả vịa cướt xình ók nuống pan họt 2 phái đèn mương. Pưng đơn vị chủm mú vũ trang tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang (mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao) cạt kiên tuận tra 2 mương 22 chu. Khày ók đảy lang đì chu tập tư cạt kiên khòng Bộ Chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh Sơn La cánh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Bang ma cẳn tơn côn nhại pày pai ma phít phép cài đèn mương Việt Nam – Lao pì 2023. Tập tư luông chặp vịa ma đèn mương hảư cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Bang. Bộ CHQS tỉnh Sơn La pày dàm cánh lăm le, uồn chị kĩ thuật púk bồng, tảnh liệng, sảng pành tàng chương kĩ thuật, uồn chị luông xủ dà, cắp phát dà báu àu ngơn hảư dần mương nẳng Bộ CHQS pưng tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Hủa Phăn...

Mự hội Vằn hoá – Qua ỉn pì 2022, tó luông pùn “Luông cạt xàn Sơn La – Luông Pha Bang”.

Cuồng mả pe dệt dượn, tỉnh Sơn La cử mú công tác khòng Sở Nông nghiệp cánh Mả pe bản na họt pưng tỉnh Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà, U Đôm Xay, Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng, lăm le, nhẳn danh luông họn dền khòng phạ đìn, đìn đòn, chiên páo choi dừa bón dệt sanh púk cò kìn mák chọp xồm cắp khù ngai đì khòng tựng tỉnh. Tạk khù ngai đì hảư pưng doành nghiệp khòng tỉnh Sơn La xáo hụ nang quam, dệt dượn cánh lựa chựa phăn púk bồng, tồ dú cuồng nặm, cạt kiên dệt dượn cánh cạ khài cắp pưng doành nghiệp khòng pưng tỉnh mương Lao. Cuồng pì 2023, ca khài chương pày mương Lao khòng tỉnh Sơn La cựt đảy cài 882 păn ngơn đô Mỹ; tàng chương khài pày phân lài lỏ tàng chương tẳng tánh; tàng chương xự ma phân lài lỏ tàng chương hay xuần, pưng tàng máy chuông hong dệt dượn, cạ khài.

Ma tang vằn hoá, bók xòn, tỉnh Sơn La cọ khày ok chương trình lăm le, nhẳn danh tàng chương qua ỉn cánh tẳng tánh Tour qua ỉn Ha Nội – Sơn La – Hủa Phăn, mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao. Cử mú cồng tác khòng tỉnh chôm hặp Tuận Vằn hoá – Qua ỉn Tây Bắc nẳng tỉnh Luông Pha Bang, mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao. Nhẳn 120 học viên mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao lỏ cán cộ, chiến sĩ bộ đội ma ép hiên, tập tư nẳng tỉnh. Khay nị pưng cờ sở bók xòn nẳng tỉnh mi 635 học sinh Lao đàng ép cao đẳng, đại học, ép khửn đại học, thạc sĩ… Nọ nặn ók, tạk khù ngai đì hảư cán bộ cánh dần mương pưng tỉnh mương bạn Lao, lưn sưa lỏ 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang pày khám dà nẳng Hươn dà lài khoà tỉnh cánh pưng cơ sở y tế.

Cuồng khù muôn luông hòm pộp dan bốn xường 78 pì Mự Quốc khanh mương Cộng hoa dần chủ dần mương Lao, tứm hung nả ma tà tó pưng lang đì khòng luông cạt càn khòng tỉnh Sơn La cắp pưng tỉnh mương bạn Lao vạu riềng cánh Việt Nam – Lao, Lao – Việt Nam vạu chùng lơng chơ mẳn nà, hương sàư.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư