Tủm pua cạt kiên khòng Đảng uỷ Bộ đội đèn mương tỉnh cánh huyện uỷ pưng huyện đèn mương

Mự 24/10, Đảng uỷ Bộ đội đèn mương tỉnh cọ khày pàng họp đốp muộn nhặn danh vịa cạt kiên khòng Đảng uỷ Bộ đội đèn mương tỉnh cánh huyện uỷ pưng huyện đèn mương dan pì 2016 – 2023.

Chôm hặp pàng họp mi đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; uồn pa pưng Huyện ủy: Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ.

Pàng họp đốp muộn nhặn danh vịa cạt kiên khòng Đảng uỷ Bộ đội đèn mương tỉnh cánh huyện uỷ pưng huyện đèn mương dan pì 2016 – 2023.

Dan pì 2016 – 2023, Đảng uỷ Bộ đội đèn mương tỉnh cánh huyện uỷ pưng huyện đèn mương cọ cạt kiên uồn pa, chiên páo cánh chấp năm đì pưng chỉ thị, nghị quyết khòng Đảng, pháp luật khòng hươn mương, khòng Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phọng, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội đèn mương ma nả vịa tẳng tánh, quản lý, pảy chự nặm đìn bản mương, tiêng àn phổng đèn mương; tẳng tánh nen biên phọng tênh lài dân mương cánh tẳng tánh bộ đội đèn mương nẳng địa phương hằn hanh. Cạt kiên uồn pa, chấp năm pưng luông pùn, khày pưng chu xùng pộn phạt màư phít tội, kẻ khày đảy lang đì lài nả vịa họn hưn ma cạ khài phít phép chương khòng báu nhặn pào tàng đì, lưn sưa lỏ phít tội ma tang cuôn dàng.

Cuồng nặn, Bộ đội đèn mương tỉnh pắt đảy 347 chu, 421 côn; phạt ngơn 245 chu, 340 côn; nhại hảư chủm mú ứn kẻ khày 21 chu, 28 côn. Pưng tàng chương thù đảy cài 53 cần hê – rô – in; 36 cần cuôn dàng; 3 cần cuôn dàng tón; 20 cần dàng cò dệt nghiên; 63 cần cò quân dàng… pọm cắp lài tàng chương nuống pan.

Mú đại biểu chôm hặp pàng họp

Cạt kiên chấp năm đảy lang đì Chỉ thị số 01/CT-TTg, mự 9/1/2015 khòng Thủ tướng Chính phủ ma vịa “Khày ók há phong tênh cá mương chôm hặp pảy chự nặm đìn bản mương, tiêng àn phổng đèn mương cuồng pàng xi máư” cuồng nặn mi 17 xã đèn mương, 72 tổ, 4.582 chua hươn chôm hặp hák phảu đù cài 274 cày số tang đèn mương, 125 đắc mài đèn mương; 293 tổ, cắp 1.758 thành viên chôm hặp hák phảu đù tiêng àn phổng đèn mương. Pưng đôn đèn mương cạt kiên cắp pưng phọng bàn khòng huyện cánh xã đèn mương tẳng tánh pưng bón dệt sanh “Xiềng loa biên phọng”, “Bai ép đèn mương”, “Hỏng ép lay lan xìa bót phang xừ xan cạt kiên chiên páo khong mương”; khày ók 7 chương trình “Mua xuân Biên phòng ún chàư pi nọng” nẳng pưng đôn đèn mương, hôm mi ca cài 4 tỷ mằn.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu nẳng pàng họp

Phát biểu nẳng pàng họp, đồng chí Bùi Minh Tân yều cau, Đảng ủy Bộ đội đèn mương cánh pưng huyện uỷ, huyện đèn mương xứp tàm chiên páo chấp năm đì pưng chỉ thị, nghị quyết khòng Trung ương, khòng tỉnh ma nả vịa tằng tánh cánh pảy chự nặm đìn bản mương, tiêng àn phổng đèn mương, tẳng tánh phổng đèn mương hằn hanh. Tủm pua uồn pa nho sùng lang đì nả vịa xáo hụ, nhẳn pào lợp tăn, lông liên cuồng vịa chiên páo, vay van cắp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ma pưng luông tang, luông pùn pảy chự nặm đìn bản mương cánh mả pe dệt dượn tánh là bản mương, nhẳn pào quốc phọng tiêng àn. Xứp tàm uồn pa, cạt kiên khòng pưng cờ quan nuống pan vạy xáo hụ, chấp năm đảy lang đì chương trình hươn mương ma cặm phong phít tội. Cạt kiên chiên páo, tập tư luông hụ chang hảư chủm mú côn đảy dần mương phổng đèn mương tin chưa.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư