Pọ nả chứ ờn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến trực trau chôm hặp Chiến dịch Điện Biên Phủ

Mự 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cọ khày chu pọ nả, chứ ờn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến (trực trau chôm hặp Chiến dịch Điện Biên Phủ) nẳng tỉnh Sơn La.

Pọ nả chứ ờn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến (trực trau chôm hặp chiến dịch Điện Biên Phủ) nẳng tỉnh Sơn La.

Chôm hặp chu pọ nả mi 37 đại biểu cón nị lỏ chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến trực trau chôm hặp Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sơn La lỏ bón quan trọng, lỏ xểm tang nối diên khửn ma Tây Bắc, lỏ xểm tang nối diên cắp phổng tông piêng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, Phổng III, Phổng IV cắp nả trận Điện Biên Phủ. Lỏ phổng nặm đìn quan trọng, Sơn La cọ pọm cắp cá mương hôm hanh côn, chương khòng chuông hong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng Lò Văn Nhài, cón nị lỏ Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu II, tàng nả hảư chiến sĩ Điện Biên phát biểu nẳng chu pọ nả.

Nặp cá 5 chu niếu chưa, tỉnh Sơn La cọ chấp nặm pộn luông pùn đảy giao, hôm mi: 3.607 tấn khảu; cài 144 tấn nhẳm nhứa cánh chi áo họt 140 tấn phắc hòm lài tàng… Pọm cắp nặn, quân cánh dân chu chựa côn Sơn La cọ pọm cắp quân, dân pưng tỉnh bạn khồn chiên đảy cài 4.450 păn tấn chương khòng, mả ống khửn mưa nả trận, chuông hong hảư bộ đội xôn sớc tó luông pùn “Tênh mết hảư nả trận, tênh mết vạy xôn pẹk”

Pưng chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến trực trau chôm hặp chiến dịch Điện Biên Phủ chôm hặp chu pọ nả.

Cọ cuồng dan nị, lài thanh niên hặc mương cọ hák muôn chàư ók tang pày bộ đội, tỉnh Sơn La mi 1.043 bộ đội máư vạy tứm tén hảư chủm mú bộ đội cốc kén cánh pưng đơn vị bộ đội địa phương cuồng pì 1954. Tang xòng, 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương khòng tỉnh đảy tánh ók vạy dệt nả vịa khặn khang tó xôn, pảy chự phổng kìn bón dú, cạt kiên cắp nả trận chính. Tênh cá tỉnh cọ niếu chưa chi áo họt 22 păn dân công, pộn luông pùn 10 păn côn cánh mi lài ven sanh pộn dỏn cọ hàn ngan lay mo, àu vạy phân nưng lúk lượt khòng chảu nẳng nả trận.  

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu nẳng chu pọ nả.
Uồn pa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cánh pưng sở, ngành khòng tỉnh nhôm xỏng chương hảư chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến trực chôm hặp Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Pộp dan nị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cọ nhôm xỏng chương khòng vạy chứ ờn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên pa tuân uồn cón, dân công hỏa tuyến trực trau chôm hặp Chiến dịch Điện Biên Phủ./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư