Piến máư cốc ngươn xính khòng đô thị cặm tó cắp luông piến thái khòng phạ đìn

Mự 6/6, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cọ dệt vịa cắp mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp nẳng Việt Nam ma vịa chấp năm Dự án “Piến máư cốc ngươn xính khòng đô thị cặm tó cắp luông piến thái khòng phạ đìn nẳng thành phố Sơn La”.

UBND tỉnh Sơn La dệt vịa cắp mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp nẳng Việt Nam.

Ị lỏ Dự án sủ ngơn cốc củ té ODA khòng Cơ quan mả pe Pháp (AFD), đảy Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vạy chấp năm dự án nẳng Công văn số 221/TTg-QHQT mự 8/3/2022 cánh đảy HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt luông pùn dự án dòm ngơn cốc, dan chấp năm dự án 4 pì nặp té dan dự án đảy ký chào hẹn.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nẳng chu dệt vịa.

Dự án đảy chấp năm nẳng thành phố Sơn La cánh xã Mường Bú, huyện Mường La, hôm mi 5 dự án lỏ: Hong kháng hai nặm cặm phong nặm nong nẳng me Nặm La; sảng pành lau nặm nẳng đô thị; tẳng tánh cốc ngươn nẳng pưng công viên, nòng lừng nặm nẳng phổng đô thị; khày quảng dự án kháng hai nặm cánh kẻ khày nặm nẳng Thành phố Sơn La (dan thứ 2); choi nho sùng lang đì khòng dự án, tủm pua luông hụ chang khòng pưng cơ quan quản lý hươn mương cánh dần mương cuồng phổng dự án.

Ban Quản lý pưng dự án ODA tỉnh đảy UBND tỉnh giao dệt chảu dòm ngơn cốc, cọ tánh ók, lăm le, phê duyệt dự toán khặn khang dòm ngơn cốc; lựa đơn vị tẳng tánh cánh quản lý hợp đồng tư vấn; cạt kiên cắp đơn vị choi dừa cánh pưng cơ quan nuống pan khặn khang chấp năm dự án.

Chăm va sịn, lằng chơ xồ xảm, lăm le chỉa lai báo cáo ngắm pùn luông chấp năm, xòng phái cọ pọm thồng lông vạy nhẳn pào cựt đảy lang đì luông pùn khòng dự án đảy Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hư cận đảy xỏm pành luông pùn dòm ngơn cốc, dệt ằn pâng chấp năm pưng nả vịa sứp pày.

Ngài Herve Conan, Giám đốc Cơ quan mả pe Pháp nẳng Việt Nam phát biểu nẳng chu dệt vịa.

Mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp nẳng Việt Nam cọ hôm quam đối cắp pưng quam vay van khòng Ban Quản lý pưng dự án ODA tỉnh ma vịa dón xìa dự án ngon nưng toi luông àu vạy sương cáu pưng cốc ngươn kháng hai nặm hảư phổng Chiềng Ngần cánh dón xìa 2 dự án ngon báu cận hà.

Phát biểu nẳng chu dệt vịa, đồng chí Lê Hồng Minh mong cong Cơ quan mả pe Pháp nẳng Việt Nam sứp tàm pồng chàư cạt kiên, xồ xảm cắp pưng bộ, ngành Trung ương choi dự án chạu dệt lẹo vịa khặn khang dòm ngơn cốc, xỏm pành dự án, luông pùn dòm ngơn cốc dệt ằn pâng vạy chạu phê duyệt ngắm pùn luông chấp năm, ký chào hẹn cánh chấp năm pưng nang vịa sứp pày khòng dự án nhẳn pào men tắt pùn. Giao pưng sở, ban, ngành cánh UBND Thành phố sứp tàm cạt kiên cắp đơn vị choi dừa AFD dệt văn vịa khặn khang chấp năm dự án; lợp tăn tinh khửn pưng luông kẻ khày dạk cha, khắt khỏng cuồng dan chấp năm.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư