Pàng xồ xảm vạu ma lang đì lăm le nả vịa qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La

Mự 10/5, Đại sứ quán Australia nẳngViệt Nam cánh hươn thầu Tư vấn Quản lý Dự án púc chuân châng piêng nhinh trai cài vịa nho sùng lang đì dệt dượn hay na cánh mả pe qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La dan thứ 2 (Dự án GREAT) cạt kiên cắp Sở Kế hoạch cánh Đầu tư khày pàng xồ xảm nhẳn danh lang đì lăm le nả vịa qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La.

Chôm hặp pàng xồ xảm mi pả Cherie Anne Russell, Tham tán cạt kiên mả pe, Đại sứ quán Australia nẳngViệt Nam; hươn thầu Tư vấn Quản lý Dự án GREAT 2; san sở, ngành khòng tỉnh; Hiệp hội qua ỉn khòng tỉnh; UBND pưng huyện, thành phố; phủ tàng nả pưng doanh nghiệp, HTX pộn dỏn dệt nả vịa chuông hong qua ỉn nẳng cuồng phổng.

Pàng họp nhẳn danh lang đì lăm le nả vịa qua ỉn nẳng tỉnh Sơn La – Dự án GREAT.

Nẳng pàng xồ xảm, phủ tàng nả Dự án GREAT cọ páo quam ma pưng lang đì khòng Dự án GREAT dan cốc khoẹ cựt đảy; luông pùn chấp năm dự án dan thứ 2. Toi nặn, Dự án GREAT nẳng Sơn La dan cốc khoẹ (2017 - 2022) pọm cắp lài đơn vị cọ tánh ók lài luông pùn, tẳng tánh cánh mả pe pưng bón khài chương hay khòng na cánh chuông hong qua ỉn, vạy nho sùng lang đì dệt dượn hảư ưởi nọng phủ nhinh, lưn sưa lỏ phủ nhinh chựa nọi côn. 

Pâng sáư lang đì lăm le khòng hươn thầu Tư vấn Quản lý Dự án GREAT 2 ma pưng bón qua ỉn nẳng tại Sơn La khòng khék qua ỉn nẳng cuồng mương cánh mương nọk, khék qua ỉn phân lài hính ma ỉn nẳng Mộc Châu, khék qua ỉn té mương nọk hê lài. Hươn thầu Tư vấn cọ vạu ma pưng nả vịa cận đảy nhọng nho khòng Dự án, hôm mi: Mả pe cốc ngươn xính khòng vạy niếu chưa đảy khék qua ỉn nẳng pưng huyện cánh pưng phổng lô kem; nho sùng lang đì chuông hong khòng pưng bón dú tô vạy chuông hong nả vịa qua ỉn; mả pe qua ỉn sảư chằm cắp bón kìn dú sương (Nhang tìn nẳng pá, thíp xè quàng…) vạy niếu chưa đảy lài khék qua ỉn; pồng chàư hiềm chự nen văn hóa khòng Sơn La...

Mú đại biểu cọ xồ xảm ma nả vịa qua ỉn khòng tỉnh Sơn La, cuồng nặn tọp hôm sáư pưng nả vịa: Pưng luông nhọng nho cuồng 15 bườn chi họt cánh luông pùn chùng khòng Dự án GREAT dan thứ 2, vạy dệt ằn pâng chấp năm, hôm mi: Khày quảng luông chuông hong qua ỉn văn hóa, tẳng tánh cốc ngươn xính khòng; pồng chàư dòm ngơn cốc nho sùng luông hụ chang hảư chủm mú dệt nả vịa chuông hong qua ỉn; lang đì dịch vụ cánh pưng bón dú tô... Mú đại biểu cọ mòng cong pưng quam vay van nẳng pàng xồ xảm đảy Dự án GREAT tọp hôm dệt ằn pâng chấp năm Dự án GREAT dan thứ 2 cựt đảy lang đì sùng.

Cuồng dan thứ 2 khòng dự án GREAT, ngành quan ỉn Sơn La mong cong sứp tàm nhẳn đảy luông choi dừa – pọm mả pe – lang đì, pếnh khày luông hanh ma tang qua ỉn, hựt họt luông pùn tánh ók lài tàng chương chuông hong qua ỉn, hôm phân tạk vịa dệt, nho sùng hịp thù, lan lay xìa ứt dák cặt cung toi luông mẳn nà hảư dần mương chu chựa côn Sơn La, lưn sưa lỏ luông hanh khòng ưởi nọng phủ nhinh chựa nọi côn cuồng bản mương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư