Pàng họp xồ xảm dệt vịa khòng HĐND tỉnh Sơn La cắp HĐND pưng tỉnh mương CHDCND Lào

Mự 16/5, nẳng tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh Sơn La cánh HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (mương CHDCND Lào) cọ khày pàng họp xồ xảm ma nả vịa HĐND.

Pàng họp xồ vịa dệt khòng HĐND tỉnh Sơn La cắp HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (mương CHDCND Lào).

Chôm hặp chu xồ xảm, tỉnh Sơn La, mi pưng đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng pưng ban khòng HĐND tỉnh.

Đối cắp pưng tỉnh mương bạn Lào, mi pưng đồng chí: Chom Si Lắt Tạ Nạ Păn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo; Thông Si Sảu Si Phôm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phông Sa Lỳ; Khăm Phon Phim Mạ Chăn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh U Đôm Xay, pọm cắp phủ uồn pa, cán bộ, chuyên viên pưng ban HĐND 3 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu nẳng chu xồ xảm.

Cuồng luông muôn mâng cánh cạt xàn niều mẳn, đồng chí Nguyễn Thái Hưng cọ vạu khửn luông muôn mâng chơ đảy tỏn mú đại biểu HĐND pưng tỉnh mương bạn Lào ma dàm, xồ xảm, bánh pằn kinh nghiệm ma nả vịa HĐND. Tang xòng, páo quam sú đoàn san kinh nghiệm, pưng luông pùn nho sùng lang đì vịa lăm le pưng báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tinh nẳng pưng kỳ họp HĐND sư ók pưng nả vịa khòng pưng ban HĐND tỉnh phụ trách.

Pưng đại biểu HĐND tỉnh Sơn La chôm hặp chu xồ xảm.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo phát biểu nẳng chu xồ xảm 

Nẳng pàng họp xồ xảm, mú đại biểu HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay cọ dọn ờn luông tỏn tiếp nắt sường khòng HĐND tỉnh Sơn La. Tang xòng, vạu ma luông pùn tổ chức; nả vịa lăm le khòng HĐND pưng tỉnh cuồng dan chằm nị. Mong cong HĐND tỉnh Sơn La bánh pằn, xồ xảm kinh nghiệm ma pưng nả vịa nuống pan họt tổ chức, nả vịa cánh quyền hạn khòng HĐND, nả vịa kiểm tra, lăm le vịa chấp năm nghị quyết pưng kỳ họp khòng HĐND, quyết định cánh lăm le vịa chấp năm luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng địa phương; nả vịa chạư, chuông hong vịa dệt khòng HĐND tỉnh… Đề nghị HĐND tỉnh Sơn La tạk khù ngai đì, choi bók xòn, tập tư luông hụ chang chặp vịa hảư cán bộ cánh đại biểu HĐND pưng tỉnh.

Pưng đại biểu đắn ảnh vạy bốn nẳng hươn sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cánh san sở, ban, ngành tỉnh Sơn La.

Mú đại biểu HĐND tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (mương CHDCND Lào) tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô nẳng Quảng trường Tây Bắc.

Cón nặn, mú đại biểu HĐND tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay cọ pày tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô nẳng Quảng trường Tây Bắc.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư