Pàng họp xò quam cóp hôm sáư pưng dự thảo Luật

Mự 17/10, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc khòng Quốc hội, Phó Trưởng mú chuyên trách mú đại biểu Quốc hội tỉnh uồn pa pàng họp hôm quam khòng pưng cơ quan, đơn vị đối cắp dự thảo Luật xỏm pành, tứm ten xan hụt khòng Luật khài tó ca chương khòng cánh Luật hiềm chự (xỏm pành).

Mú đại biểu Quốc hội tỉnh khày pàng họp hôm quam sáư pưng dự thảo Luật.

Dự thảo Luật xỏm pành, tứm ten xan hụt khòng Luật khài tó ca chương khòng xỏm pành, tứm ten 25 hụt, khoản; tứm ten hụt nưng máư. Vịa tánh ók Luật xỏm pành, tứm ten xan hụt khòng Luật khài tó ca chương khòng vạy xứp tàm chấp năm luông tang khòng Đảng cánh hươn mương ma vịa mả pe khài tó ca chương khòng toi luông pùn xã hội chủ nghĩa; cặm phong mảm húp xìa lạ nham pường, xứp tàm nho sùng luông chang dệt vịa khòng chủm mú dệt nả vịa khài tó ca chương khòng, khày pưng chu khài tó ca chương khòng, lang đì vịa khài tó ca chương khòng; kẻ cặm dạ cha khắt khỏng, nhặn pào xư mình, tủm pua sủ công nghệ thông tin, nhại chiên số; nho sùng lang đì vịa quản lý hươn mương ma khài tó ca chương khòng.

Dự thảo Luật hiềm chự (xỏm pành) hôm mi 9 chương, 68 hụt (lưn 2 chương, 26 hụt vẹt sáư Luật Lưu trữ pì 2011). Cuồng nặn, mi 38 hụt tắt pùn máư, 28 hụt đảy xỏm pành, tứm ten cánh 2 hụt chự mẳn xương cáu. vịa xỏm pành Luật hiềm chự lỏ cận xẳn vạy chấp năm luông pùn, chính sách khòng Đảng, nhặn pao thồng lông, men khong mương, kẻ cặm dạ cha cuồng chấp năm dệt tẹ nả vịa hiềm chự khay nị cọ xương cựt tóp đảy lang áo nhại chiên số khòng hươn mương.  

Mú đại biểu hôm quam sáư Luật hiềm chự cận dệt ók chảnh xỏm pành, tứm ten luông pùn khòng nả vịa hiềm chự, chính sách khòng hươn mương ma nả vịa hiềm chự, lang đì khòng vịa hiềm chự, quyên quản lý chương khòng hiềm chự quyên khòng tổ chức, tựng côn cuồng nả vịa hiềm chự; chứng nhặn dệt nghê, trách nhiệm quản lý hươn mương ma nả vịa hiềm chự, ngơn chuông hong nả vịa hiềm chự; lăm le thồng lông dan hiềm chự.

Đối cắp Luật khài tó ca chương khòng (xỏm pành) cận lăm le tứm ten chương khòng tó ca lỏ biển số xè tô, xè máy; tứm ten luông tó ca; tắt pùn khặc khọ, chỉa lai dặng dệt vịa khòng doanh nghiệp khài tó ca chương khòng cuồng chơ dặng dệt vịa, huộp hôm, xỏm pành tắt pùn nẳng hụt 54 Luật khài tó ca chương khòng pì 2016 ma dan hiềm chự hồ sơ khài tó ca chương khòng lỏ 20 pì cắp tứm ten luông pùn ma vịa giào, hiềm chự chương khòng khài tó ca chơ vịa khài tó ca đốp muộn, tứm ten luông pùn ma vịa vang xìa lang đì khài tó ca chương khòng cuồng chơ cơ quan quản lý hươn mương mi quyên hụ hền vịa khài tó ca phít thứk luông pùn khòng hụt 72 Luật khài tó ca chương khòng...

Mú đại biểu Quốc hội tỉnh cọ tọp hôm àu quam cóp hôm khòng pưng đại biểu; ngắm pùn, tọp hôm sáư 2 dự án Luật nị nẳng kỳ họp Quốc hội thứ 6 chi họt.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư