Pằn phổng tỉnh – Niếu chưa dòm ngơn cốc

Pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021 – 2030, hựt họt pì 2050 đảy Thủ tướng Chính phủ phề duyệt, hôm phân niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc nẳng cuồng tỉnh, lưn sưa lỏ pưng dự án mi ý nghịa quan trọng, nho sùng lang đì dịch vụ, cạ khài, mả pe dệt dượn hay na xủ công nghệ xùng.

Đô thị Mộc Châu đảy sỏm pành pằn phồng vạy chuông hong mả pe qua ỉn.

Pâng xáư luông pùn chóng hanh họt pì 2030, Sơn La cựt pền nưng cuồng pưng tỉnh mả pe khòng phổng đìn pu bưởng Bắc, lỏ càng òng khòng phổng Tây Bắc; càng òng qua ỉn khòng phổng đèn mương Việt Nam – Lao cánh phổng đìn pu bưởng Bắc; trung tâm dệt chương hay khòng na khòng phổng đìn pu bưởng Bắc, nẳng pàng họp tống páo pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021 – 2030, hựt họt pì 2050, khày ok hùa pì 2024, UBND tỉnh Sơn La xồm chàư cắp luông pùn dòm ngơn cốc, chỉa chứng nhẳn đằng ký dòm ngơn cốc hảư tàng nả pưng chảu dòm ngơn cốc chiên páo pưng dự án nẳng tỉnh Sơn La. Tàng nả 8 chảu dòm ngơn cốc hôm mi: Công ty dòm ngơn cốc cà phê Detech, Công ty dòm ngơn cốc Musa Green, Công ty dòm ngơn cốc dệt cà phê Sơn la, Tổng công ty dòm ngơn cốc cánh cạ khài MTV tảnh liệng Minh Thuý Co Noi, Công ty dòm ngơn cốc Phúc Anh cánh Công ty xự khài đìn Đồng Quê.

Pưng đồng chí uồn pa tỉnh nhôm xỏng quyết định dòm ngơn cốc, cấp chỉa chứng nhẳn đăng ký dòm ngơn cốc hảư pưng doành nghiệp.

Cuồng nặn, lài dự án mi ngơn cốc nhaứ dòm saứ lài sưa sương: Công ty hôm ngơn cốc chế biến mák cà phê Sơn La dòm ngơn cốc dệt hươn máy chế biến cà phê Sơn La, mi tênh mết số ngơn cốc dòm saứ tẳng tánh lỏ 200 tỷ mằn; Tổng Công ty che Việt Nam dòm ngơn cốc tẳng tánh Hươn máy chế biến che Mộc Châu, huộp số ngơn cốc đăng ký mưa khọek lỏ  85 tỷ mằn; Công ty TNHH Thành viên nưng tảnh liệng Minh Thúy Cò Nòi, mi số ngơn cộc dòm saứ đăng ký mưa khọek lỏ 286 tỷ mằn.

Hươn máy chế biến cà phê Sơn La tạ vịa dệt haử cài 100 côn dệt vịa nẳng địa phương.   

Cuồng pằn phổng tỉnh đảy pằn phổng khặc khọ mả pe ngành dệt dượn toi luông cạ khài mi ca con xùng, đắc ngon, mẳn nà, mi luông chanh chinh xùng, pâng xáư vịa dệt dượn toi lài luông xương: Dệt dượn hay na công nghệ xùng, dệt dượn hữu cơ, dệt dượn lài tàng… Xỏn hôm mả pe pưng tàng chương cốc kén, tàng chương pộn dỏn mi luông hanh, lang đì xùng; cạt kiên cắp pưng ngành ứn choi dừa cằn ma vịa cạ khài tàng chương, máy chuông hong dệt dượn… Chóng hanh àu tỉnh Sơn la cựt pền tỉnh cốc kén dệt dượn hươn mương, uồn cón nẳng phổng đìn pu Tây Bắc cánh tang bưởng Bắc.

 Phổng púk che khòng Vinatea Mộc Châu.

Tạk ók khù ngai đì cuồng niếu chưa dòm ngơn cốc, tỉnh pồng chàư tánh tăm hún ảnh, chiên páo, cáo ảng ma bón kìn dú, luông pùn, luông hanh cánh cạt kiên dòm ngơn cốc; púc chuân vịa dòm ngơn cốc, choi dừa pưng doành nghiệp. Pọm cắp nặn, vịa dệt ók chảnh pưng tàng chỉa lai hành chính, nhọng nho bón cạ khài, nho sùng luông hanh chinh cạ chinh khài cọ àu Sơn La cựt pền bón dòm ngơn cốc pộn dỏn. Họt lả pì 2023, tỉnh cọ niếu chưa đảy tứn 24 dự án, ngơn đăng ký 17.587 tỷ mằn. Pọm nặn, sỏm pành số ngơn cốc khòng 4 dự án, cắp số ngơn lưn tứm 505 tỷ mằn. Họt mết bườn 2/2024, cá tỉnh mi cài 3.490 doành nghiệp, số ngơn cốc đằng ký cài 53.530 tỷ mằn.

 Mú đại biểu bấng pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021 – 2030, hựt họt pì 2050.

Vạy xứp tàm niếu chưa pưng chảu dòm ngơn cốc, pì 2024, chu cấp ngành địa phường cọ xỏn hôm lăm le, sỏm pành pằn phổng chung tẳng tánh, pằn phổng đô thị, pằn phổng chung cấp xã, pằn phổng pưng ngon ứn, lông liên cắp vịa pằn phổng, luông pùn xủ đìn dệt ằn pâng vạy niếu chưa pưng dự án nẳng cuồng phổng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư