Nhẳn pào khù ngai đì hảư dần mương đảy tỏn chiềng muôn mơng tiêng àn

Mự 5/2, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, uồn pa pàng họp phăng báo cáo vịa khặn khang khày ók pưng nả vịa tỏn chiềng chiên lang Cáp Xì pì 2024.

Thường trực Tỉnh ủy họp phăng báo cáo vịa khặn khang khày ók pưng nả vịa tỏn chiềng chiên lang Cáp Xì pì 2024.

Toi báo cáo khòng Bàn cán sự Đảng UBND tỉnh, họt mự 2/2, cá tỉnh choi dừa chiềng hảư 76.828 côn mi cồng cắp cách mạng, chua hươn cặt, côn tuổi xùng, làn nọi, công nhân côn dệt vịa cánh pưng côn ứn, cắp số ngơn cài 39 tỷ mằn; cuồng nặn số ngơn niếu chưa cóp hôm khòng pưng cờ quan đơn vị, đoàn thể doành nghiệp choi dừa cài 18,9 tỷ mằn.

Mi 7/10 huyện cọ choi khảu hảư pưng chua hươn dạk cha, nhẳn pào chu côn pọm ím po nò pọm cuồng dan chiềng chiên lang; nhăng huyện Thuận Châu cánh Mai Sơn đàng tó ca sự khảu sàn, huyện Mương La báu khày ók vịak tó ca xự khảu sàn, cọ choi dừa pưng chua hươn ứt dák cuồng dan chiềng. Pưng sở bàn ngành đoàn thể tỉnh cọ dàm cánh dệt vịa xáo hụ vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương, chôm chiềng, nhôm xỏng chương hảư pưng xã phổng III cánh pưng chua hươn chính sách dan chiềng Cáp Xì 2024.

Ca con chợ lạt tàng chương chuông hong chiềng nhẳn pào tẹt tiêng; pưng tàng chương đảy pưng doành nghiệp, đơn vị cạ khài khặn khang chu dương, cựt tóp lang áo kìn xủ khòng dần mương cuồng tỉnh. Cắp lài chương trình nhẳn pào tẹt tiêng ca con tàng chương, pưng siêu thị cánh hươn quán đàng niếu chưa đảy lài dần mương ma xự chương chiềng, cài xáo hụ vịa xự chương lưn té 40 họt 50%. Nả vịa khặn khang pưng khù ngai đì vạy tỏn chiềng đảy xỏn hôm chấp năm cặt kênh, cạt kiên nả vịa khặn khang tỏn chiềng cắp chiên páo nả vịa pì 2024.

Phát biểu nẳng pàng họp, đồng chí Lo Minh Hùng đề nghị Bàn cán sự Đảng UBND tỉnh xứp tàm uồn pa, tít tờn pưng sở, bàn, ngành, pưng huyện, thanh phố khài ók đảy lang đì pưng nả vịa tỏn chiêng chiên lang Cáp Xì pì 2024. Niếu chưa pưng luông hanh té ngân sách cánh choi dừa pưng côn hùa chàư quảng vạy đù đì hảư pưng chua hươn cặt, pưng huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mương La kẻ khày choi dừa hảư pưng chua hươn ứt dák lẹo cón mự 29 chiềng. Lằng chiềng chiên lang, cận choi dừa pưng chua hươn ứt dák pì 2024; pọm nặn, khặn khang cánh khày ók đảy lang đì pưng nả vịa lằng chiềng chiên lang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Uỷ bàn MTTQ Việt Nma tỉnh báo cáo cánh tinh thường trực Tỉnh uỷ thót té “Quỹ pưa côn cặt” choi dừa pưng địa phương mi số chua hươn cặt xùng hê nhẳn đảy chương chiềng, nhẳn pào chu côn chu hươn pọm nhẳn đảy ngon chương cón chiềng cánh men côn, nhẳn pào xư mình…

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư