Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi

Mự 12 căm bườn 11, pưng đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cọ chôm muôn Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi, Thành phố. 

Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Coóng Nọi.

 Mú đại biểu cánh dần mương cọ cộn lau ngươn lang mự tánh ók Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); luông hanh khòng MTTQ Việt Nam cuồng pàng cách mạng khạy nị; lang đì chấp năm pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương cạt xàn tẳng tánh bản na máư, đô thị đắc vằn” khòng bản Coóng Nọi.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng chương hảư bản Coóng Nọi.

Bản Coóng Nọi mi 148 chua hươn, cắp 717 hùa côn, đảy pằn pền 5 nhóm “chua hươn hák phảu đù”. Pưng pì cài ma, dần mương cuồng bản cọ chóng hanh chấp năm lang đì pưng luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương. Đơi kìn dú dần mương tựng dan đảy nho sùng. Há phong tẳng tánh bản na máư, Tênh lài dần mương pảy chự tiêng àn bản mương đảy dần mương chóng hanh chôm hặp; tiêng àn chính trị, tiêng àn bản mương cuồng phổng đảy chự mẳn. Pì 2023, bản mi cài 76% số chua hươn cựt đảy chư xiềng "Chua hươn văn hóa"; bản cựt đảy chư xiềng “Bản văn hóa”; bản báu nhăng mi chua hươn cặt cánh báu mi chua hươn áo cặt; hịp thù pằn pâng pày cựt đảy té 2 triệu 200 păn mằn họt 2 triệu 500 păn mằn mỏi côn bườn nưng.

Nẳng mự hội, mú đại biểu cọ chôm hặp tắt thèo phải dệt lẹo pưng công trình: Tang bê tông cuồng bản, điện tảy hung cánh khuống bê tông hươn văn hóa bản Cóong Nọi. 

Đại biểu tắt thèo phải dệt lẹo pưng công trình.

 Cuồng mự hội, cọ ỉn muôn khắp se, ỉn pưng khong ỉn ngươn lang khong chăn văn hóa khòng po me chu chựa côn, niếu chưa đảy lướm lài dần mương chôm hặp.

Pưng đại biểu cánh dần mương chôm hặp mự hội cạt xàn.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư