Mú đại biểu HĐND pưng tỉnh mương Cộng hoa dân chủ dần mương Lao bấng le pưng bón dệt sanh dệt dượn hay na nẳng cuồng tỉnh.

Mự 16/5, Mú đại biểu HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (mương Cộng hoa dân chủ dần mương Lao) cọ bấng le san bón dệt sanh dệt dượn pộn dỏn cuồng nả vịa dệt dượn hay na nẳng tỉnh Sơn La.

Mú đại biểu HĐND pưng tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay bấng le bón dệt dượn cà phê kìn chẹp khòng HTX cà phê Bích Thao.

Mú đại biểu HĐND pưng tỉnh mương Cộng hoa dân chủ dần mương Lao cọ bấng le bón dệt dượn cà phê kìn chẹp khòng HTX cà phê Bích Thao, xã Hua La, thanh phố Sơn La; bón dệt sanh tảnh liệng ngua cạt kiên liệng tồ lườn nẳng HTX dệt dượn hay na Sơn La, xã Chiêng Mung cánh bón dệt sanh púk mák muông khòng chua hươn lung Nguyễn Bá Tuân, thôn Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

HTX dệt dượn hay na Sơn La tiện tô ma luông tảnh liệng tồ lườn.

Nẳng pưng bón dệt sanh, tàng nả uồn pa Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na pọm cắp pưng HTX, chua hươn cọ tiện tô ma luông dệt dượn, lang đì dệt dượn khòng bón dệt sanh; luông pùn khài pưng tàng chương dệt ók; bít bánh kình nghiệm mả pe pưng bón dệt sanh, nhẳn danh lang đì ma tang đìn đòn, luông họn dền chọp xồm cắp tựng tàng cò púk bồng, tồ tảnh liệng.

 Mú đại biểu bấng dàm bón dệt sanh púk mák muông hữu cơ nẳng xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Uồn pa pưng tỉnh mương Lao cọ nhẳn danh xùng luông chiên páo, chấp năm mả pe vịa dệt dượn hay na khòng Sơn La, lưn sưa lỏ cuồng khày quảng tà đìn púk cò kìn mák. Pọm nặn, mòng cong tỉnh Sơn La xứp tàm bít bánh kình nghiệm cuồng vịa chiên páo pưng bón dệt sanh; choi dừa chiên cái lang đì KHKT, chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng vạy pưng địa phương nẳng mương Lao mi xương xủ khảu vịa dệt dượn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư