Liên minh HTX tỉnh Sơn La xừng nhọng pưng ven sanh pộn dỏn

Mự 9/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La cọ khày pàng họp xừng nhọng pưng ven sanh pộn dỏn hựt họt bốn xường 13 pì mự cạt kiên Việt Nam (11/4/2011 - 11/4/2024).

Chôm hặp pàng họp mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phủ uồn pa san sở, ban, ngành khòng tỉnh; uồn pa pưng huyện, thành phố cánh 27 tập thể pộn dỏn cuồng há phong hợp tác xã.

Mú đại biểu cọ cộn cộn lau ngươn lang 78 pì há phong hợp tác xã (HTX) Việt Nam cánh bốn xường 13 pì mự cạt kiên Việt Nam. Tang xòng, vạu ma pưng lang đì pộn dỏn khòng Liên minh HTX tỉnh cuồng vịa chạư chuông hảư tỉnh chiên páo, niếu chưa, chị bók po hay me na cạt kiên tánh ók pưng HTX máư báu cọ piến máư vịa dệt khòng HTX toi luông piến máư toi Luật HTX pì 2012; pưng há phong khánh thì: “Piến máư, mả pe cánh nho xùng lang đì vịa dệt khòng pưng HTX, liên hiệp HTX”,  “HTX pa tuân uồn cón kẻ khày ứt dák cặt cung - tẳng tánh bản na máư”….

Mú đại biểu bấng le hỏng pải khài chương nẳng pàng họp.

Họt khạy, tỉnh hau mi 871 HTX cánh 6 liên hiệp HTX đang dệt vịa, cắp cài 10.000 thành viên cánh côn dệt vịa. Vịa dệt khòng pưng HTX cọ hôm phân tủm pua vịa dệt dượn, cạ khài nẳng chu nả vịa, lưn sưa lỏ tủm pua mả pe dệt dượn hay na, phổng bản na; tủm pua mả pe dệt dượn hay na xủ công nghệ xùng; chự mẳn pưng bón khài chương hay khòng na, tồ dú cuồng nặm tiêng an, nho xùng lang đì chương khòng chuông hong khài nẳng chợ lạt cuồng mương cánh khài pày mương nọ…

Bườn dệt vịa pưa HTX pì 2024 đảy Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam púc chuân tó luông pùn “Pưa luông mả pe mẳn nà khòng HTX", cắp pưng vịa dệt xương: Chiên páo; chu xồ xảm Cạt kiên Hươn mương tưa cốc khọe pì 2024; pưng vịa dệt mả pe dệt dượn Hươn mương, cạt kiên cắp vịa khày ók Festval nghê dệt cừa Việt Nam - Bạc Liêu pì 2024…

Nẳng tỉnh Sơn La, chi khày ók vịa dệt: xừng nhọng pưng ven sanh pộn dỏn; thi cán bộ tư vấn chiên páo ma vịa dệt dượn tập thể, HTX; cáo ảng, cạt kiên cắp pưng tổ chức kinh tế tập thể cánh thành viên cắp pưng thành phần kinh tế ứn; ký chào hẹn chương trình cạt kiên khòng Liên minh HTX tỉnh cánh pưng tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chôm hặp mả pe dệt dượn tập thể cuồng vịa dệt dượn hay na.

Phát biểu nẳng pàng họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh sứp tàm tọp hôm, cạt kiên chủm mú cán bộ vạy chạư chuông, tinh khửn cánh chấp năm pưng luông pùn chính sách xáư nả vịa chính trị đảy giao. Pưng thành viên sứp tàm piến máư, nho xùng lang đì vịa dệt dượn, cạ khài. Chu cấp, chu ngành sứp tàm pồng chàư cạt kiên, tạ khù ngai đì vạy choi dừa Liên minh HTX tỉnh mả pe vịa dệt dượn tập thể, HTX, hôm phân mả pe dệt dượn tánh đà bản mương nẳng cuồng tỉnh.

Uồn pa Liên minh HTX tỉnh chiên giào băng khen khòng Liên minh HTX Việt Nam hảư HTX dịch vụ dệt dượn hay na Mường Tấc. 

Biền mài pưng lang đì cựt đảy cuồng vịa dệt, Liên minh HTX Việt Nam cọ nhôm xỏng băng khen hảư HTX dịch vụ dệt dượn hay na Mường Tấc, huyện Phù Yên; Liên minh HTX tỉnh nhôm xỏng chỉa khen hảư 26 HTX cuồng tỉnh cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng vịa tẳng tánh cánh mả pe dệt dượn tập thể, HTX pì 2023. 

Pưng tập thể nhẳn chỉa khen khòng Liên minh HTX tỉnh. 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư