Khày quảng bón dệt sanh luông pùn quản lý cánh xủ ngơn phảu đù pá

Mự 7/6, UBND tỉnh cọ khày pàng họp Hội nghị tổng kết luông pùn số 273/KH-UBND mự 19/11/2021 ma “Tẳng tánh, khày quảng bón dệt sanh luông pùn quản lý cánh xủ ngơn phảu đù pá nẳng thôn, bản” cánh pọ nả pộp bốn xường 15 pì mự tánh ók Quỹ Pảy chự cánh Mả pe pá tỉnh.

Pàng họp tổng kết luông pùn tẳng tánh, khày quảng bón dệt sanh luông pùn quản lý cánh xủ ngơn phảu đù pá nẳng thôn, bản.

Sơn La mi 694.741 ha pá cánh đìn đảy pằn phổng vạy púk pá, to 49,24% tà đìn khòng tỉnh. Cuồng nặn, cài 350.000 ha pá đảy giao hảư cài 2.000 chua hươn, tổ chức đoàn thể khòng pưng bản quản lý. Hạng pì, pưng chảu pá đảy khừn té  90-130 tỷ mằn ngơn phảu đù pá, to cài 50% ngơn phảu đù pá nẳng tênh cá tỉnh.

Chấp năm luông pùn ma vịa mả pe pá pu mẳn nà, nho xùng lang đì vịa xủ ngơn phảu đù pá, nhẳn pào chọp xồm cắp vịa dệt khòng tựng địa phương, cơ sở, UBND tỉnh cọ tánh ók luông pùn số 273/KH-UBND, uồn pa tẳng tánh, khày quảng bón dệt sanh luông pùn quản lý cánh xủ ngơn phảu đù pá nẳng thôn, bản.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhôm xỏng bók chôm mâng Quỹ Pảy chự cánh Mả pe pá.

Cuồng 2 pì (2022-2023), tó luông chóng hanh, trách nhiệm khòng chu cấp, pưng ngành cánh chính quyền cơ sở, cọ khày ók pưng pàng họp chiên páo, niếu chưa dân mương, tó hùa chàư châng piêng, xư mình, hák muôn chàư chôm hặp tẳng tánh đảy 1.073 luông pùn, to 541,9% vẹt xáư luông pùn khòng UBND tỉnh. Pưng luông pùn ma vịa nhẳn pào men côn, pưng luông pùn chấp năm nả vịa toi luông uồn pa khòng UBND tỉnh. Tang xòng, nhẳn pào vịa biền mài ngơn cốc dòm hảư vịa quản lý pảy chự pá, nho xùng đơi kìn dú khòng dân mương, tẳng tánh pưng công trình nẳng bản khuống toi chương trình tẳng tánh bản na máư.

Mự 8/6/2009, UBND tỉnh tánh ókQuyết định số 1535/QĐ-UBND vạy tẳng tánh Quỹ pảy chự cánh mả pe pá tỉnh Sơn La. Cuồng 15 pì cài ma, tó luông uồn pa khòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Quỹ Pảy chự cánh Mả pe pá tỉnh cọ cạt kiên cắp pưng ngành nuống pan, chính quyền chu huyện, thành phố chiên páo chấp năm đì pưng luông pùn ma vịa khừn ngơn phảu đù pá, nhẳn pào men toi luông pùn khong mương. Tang xòng, niếu chưa ngơn cóp hôm khòng cá bản mương chuông hong vịa pảy chự cánh mả pe pá, cạt kiên pưng khù lợi đì khòng côn púk pá cánh côn phảu đù pá.

Dan pì 2009-2023, Quỹ Pảy chự cánh Mả pe pá cọ thu cài 2.262 tỷ mằn, khừn ngơn hảư chi áo họt 40.000 chảu pá chôm hặp vịa quản lý pảy chự cánh mả pe pá, té nặn tạ vịa dệt, tứm ten hịp thu hảư pưng côn phảu đù pá, hôm phân nho tà đìn pá mi cò mạy hổm pốc khòng tỉnh khửn 47,5%.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cánh mả pe bản na nhôm xỏng bók chôm mâng Quỹ Pảy chự cánh mả pe tỉnh.

Pộp dan nị, Bộ Nông nghiệp cánh Mả pe bản na cọ nhôm xỏng băng khèn hảư 8 tập thể, 7 côn; UBND tỉnh nhôm xỏng băng khen hảư 5 tập thể cánh 5 côn.

Đồng chí Nguyễn Thành Công nhôm xỏng băng khen hảư pưng tập thể cánh pưng côn pộn dỏn./.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư