Khày pàng Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang

Mự 21/10, nẳng bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La, UBND tỉnh Sơn La cọ khày pàng Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang. Ị lỏ nưng cuồng pưng póng vịa khày ók cuồng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe pì 2023.

Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang
Đồng chí Vương Đình Huệ cánh mú đại biểu chôm hặp Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang
Đồng chí Vương Đình Huệ cánh mú đại biểu chôm hặp Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang
Đồng chí Vương Đình Huệ động viên pưng đội thi pít mák cà phê.

Chôm hặp khày pàng Hội thi, mi đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội mương CHXHCN Việt Nam. Pọm chôm hặp mi đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cắp mả pe bản na; uồn pa pưng ban, bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh Sơn La mi đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh; xum đồng chí cuồng Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lướm lài dần mương chu chựa côn cuồng tỉnh cánh khék táng phường ma chôm muôn toi Hội thi.

Đồng chí Vương Đình Huệ dàm hay cà phê nẳng bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La.
Đồng chí Vương Đình Huệ dàm xuần cà phê nẳng xã Hua La, Thành phố.

Khảu dàm hay cà phê cánh pọ nả po hày me na, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cọ muôn mâng chơ đảy hền tặm ti pưng hay cà phê sủ công nghệ sùng cựt đảy hịp thu hảư po me. Đồng chí mong cong po me sứp tàm pếnh khày luông hanh, mả pe púk cò cà phê mẳn đì cạt kiên cắp pảy chự phổng kìn bón dú.

 Đồng chí Vương Đình Huệ nhôm xỏng chương hảư pưng chua hươn chính sách.
Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cánh Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhôm xỏng chương hảư pưng chua hươn chính sách.

Pộp dan nị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cọ dào 20 ngon chương  suất quà hảư pưng chua hươn chính sách.

Po hay me na khánh thi luông giỏi chang

Hội thi po hay me na khánh thi luông giỏi chang pì 2023 mi luông chôm hặp khòng 5 đội thi pưng huyện Mai Sơn, Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu cánh Thành phố. Tó luông pùn "Dệt dượn cà phê mẳn đì, chọp xồm cắp piến thái báu ngau khòng phạ đìn", pưng đội chôm thì 4 ngon: Quam tặc chao khòng po hay me na, phăng po hay me na tiện tô, luông hụ xiêng khòng po hay me na cánh po hay me na khánh thi luông giỏi chang

 Đội thi Thanh phố chôm hặp ngon thi pít mák cà phê.
 Pưng đội chôm hặp ngon thi pít mák cà phê.

Ngày lằng lễ khày pàng, pưng đội cọ phọn nương khảu thi pít mák cà phê xúc. Ị lỏ ngon thì chứng chảnh luông giỏi chang pít mák cà phê xúc nhặn pao lang đì, xòng ma đảy chang pít báu dệt nuống pan họt luông mả pe khòng cò cà phê.

Pưng đội sủ mư pít mák cà phê xúc nhặn pào luông pùn kỹ thuật, xương: Báu đảy xăn cò, hắc cò, phục mák, báu dệt nuống pan họt luông mả pe khòng cò cà phê. Mák xúc pít đảy khòng pưng đội dệt ằn pâng vạy xếp tàng cắp chấm điểm.

Lướm lài po hay me na ma chôm chiều đội thi.

Hội thi Po hay me na khánh thi luông giỏi chang lỏ khuống ỉn muôn hòm choi cán bộ, Po hay me na púk cà phê nẳng pưng huyện, thành phố cuồng tỉnh Sơn La mi khù ngai đì vạy ép năm, xồ xảm kinh nghiệm cuồng dệt dượn, cạ khài cà phê; sủ khoa học kỹ thuật sáư vịa dệt dượn; nho sùng luông hụ xiêng, tủm pua luông cạt xàn khòng cán bộ, Po hay me na cuồng tỉnh.

Pưng ngon thi sứp pày khòng Hội thi Po hay me na khánh thi luông giỏi chang chi đảy khày ók cuồng 8 chơ tênh cưn mự nị nẳng tại Quảng trường Tây Bắc. Báo Sơn La chi sứp tàm chiên páo họt po me pi nọng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư