Khặn khang chu khù cận hà khày ók Lễ tống páo quyết định công nhẳn Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu

Tứn chạu mự 13/5, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cọ pày kiểm tra vịa khặn khang chu khù cận hà khày ók Lễ tống páo quyết định công nhẳn Phổng qua ỉn Hươn mương Mộc Châu.

Đồng chí Tráng Thị Xuân kiểm tra vịa khặn khang chu khù cận hà khày ók Lễ tống páo quyết định công nhẳn Phổng qua ỉn Hươn mương Mộc Châu.

Vịa khặn khang hảư Lễ tống páo đang đảy Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch pọm cắp xòng huyện Mộc Châu, Vân Hồ khặn khang chấp năm. Họt khạy, pưng đơn vị tẳng tánh đang chấp năm lắp tó, dệt sân khấu, hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương khòng qua ỉn, OCOP; dệt lẹo vịa dệt maket sân khấu; niếu chưa 250 pưng côn chang khắp xe, nghệ nhân chôm hặp tập tư chương trình khắp xe tó luông pùn  “Bón qua ỉn nẳng bản khuống cuồng phổng chăn ngam xưa nẳng tênh phén đìn”;  dệt lẹo dự thảo kịch bản video clip vạy chiên hún vịa tẳng tánh cánh mả pe khòng Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu; cạt kiên cắp Ban Truyền hình quam chựa nọi côn (VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam lăm le bón chi khày ok giải Khánh len xe quang Việt Nam; cạt kiên cắp san doanh nghiệp, báo chí, truyền hình mơi chôm hặp Đoàn FAM tổ chức lăm le, nhẳn danh, choi dừa tẳng tánh tour qua ỉn chuyên đề.

Pưng đơn vị chấp năm vịa lắp tó sân khấu chính nẳng Quảng trường 8/5
Chấp năm lắp tó hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương khòng qua ỉn, OCOP.

Lễ tống páo quyết định công nhận Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu chi đảy khày ók mự 18/5 nẳng Quảng trường 8/5, Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu. Cuồng chu vịa nị, 17-19/5, chi khày ók lài vịa dệt ma tang văn hóa, thể thao, tủm pua cáo ảng, mả pe qua ỉn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư