Hội báo xuân Cáp Xì pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La

Tứn chạu mự 3/2 ngam men mự bốn xường 94 pì mự tẳng có pền Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), nẳng Quảng trương Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh cạt kiên cắp Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam nẳng Sơn La khày pàng Hội báo xuân Cáp Xì pì 2024. Chôm hặp mi tàng nả Bàn Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin cánh Truyền thông, uồn pa cánh phóng viền pưng cơ quan thồng tấn, báo chí địa phương cánh Trung ương đang dệt vịa cuồng tỉnh.

Hội báo Xuân pì nị, mi chi áo họt 400 bai tẻm pặp xừ, báo, chương trình khòng pưng cờ quan báo chí Trung ương, khòng tỉnh cánh Hội Liền hiệp BHNT tỉnh, hôm mi: Pưng số báo xuân, chương trình, pặp xừ, hún ảnh cáo ảng ma báo chí Sơn La cánh báo chí cá mương cuồng dan hùa mua xuần pì máư; chiên páo pưng lang đì cựt đảy cuồng vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương, nhẳn pào quốc phong tiêng àn khòng tỉnh cựt đảy cuồng pì 2023.

Khày pàng Hội báo Xuân Cáp Xì 2024

Cài nặn, cáo ảng, xừng nhọng luông mả pe khòng báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí khòng tỉnh cánh vằn học nghệ thuật tỉnh. Tạk bón tọp hôm ỉn muôn, nhọng nho pưng côn dệt nả vịa truyền thông cánh chủm mú côn chang bắc bòn xứp tàm chóng hanh saứ chàư chấp năm đì nả vịa cựt tóp đảy lang áo nang quam, bấng le khắp xe khòng dần mương.

Mú đại biểu bấng le pưng pặp xừ, ngon tô đảy pải cáo ảng.
 Mú đại biểu bấng le pưng bai thì chôm hặp chu thì “Hún ảnh chăn Quỳnh Nhai” pì 2023

Nẳng Hội báo Xuân Cáp Xì 2024, Hội Nhà báo cạt kiên cắp Hội Liên hiệp Vằn học nghệ thuật tỉnh púc chuân chu ók quần ngắm pùn pưng bai tẻm báo chí, bai vằn ma vịa khày ók chu thì báo chí chiên páo bốn xường 80 pì mự tẳng tánh Quần đội dần mương Việt Nam cánh 35 pì Mự hội Quốc phọng tênh lài dần mương (22/12/1994 – 22/12/2024).

Ban tổ chức nhôm xỏng pưng bai tẻm hảư Bộ Chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh

 

Tênh mết số bai tẻm pải cáo ảng nẳng Hội báo Xuân Cáp Xì 2024, đảy Bàn tổ chức nhôm xỏng Bộ Chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh vạy phák hảư pưng đôn đèn mương cuồng tỉnh, púc chuân hùa chaừ hảư pưng chiến sỹ đàng dệt nả vịa pảy chự nặm đìn bản mương pộp dan mua xuần pì máư.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư