Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra vịa khặn khang hảư Ky thì tốt nghiệp THPT nẳng huyện Mương La

Mự 17/6, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, pọm cắp Mú công tác cọ pày kiểm tra vịa khặn khang hảư Ky thì tốt nghiệp THPT pì 2024 nẳng huyện Mương La.

Đồng chí Lê Hồng Long kiểm tra vịa khặn khang hảư Ky thì tốt nghiệp THTP pì  2024 nẳng Trương THPT Mương Bú.

Ky thì tốt nghiệp THPT pì 2024, huyện Mường La mi 809 thí sinh chôm hặp, 34 hỏng thì nẳng 2 điểm thì: Trương THPT Mương La cánh THPT Mương Bú. Họt khạy, pưng điểm thì cọ khặn khang nhẳn pào cốc ngươn sính khòng, chương xủ vạy chuông hong hảư ky thì; pưng luông pùn vạy nhẳn pào tiêng an nẳng bón thì; Vịa lăm đù pặc hanh hẳư cán bộ đù thì cánh thí sinh chôm thì, nhẳn pào cặm phong bệnh ha, cặm phong mảy ték, phồn nong, tiêng an xók tang, tiêng an điện cuồng dan khày ók kỳ thì.

Đồng chí Lê Hồng Long kiểm tra cốc ngươn sính khòng hỏng thì nẳng Trương  THPT Mương La.

Tiện tô nẳng chu dệt vịa, đồng chí Lê Hồng Long đề nghị huyện Mường La sứp tàm lăm le, kiểm tra cốc ngươn sính khòng, chương xủ chuông hong hảư chu thì;  chiên páo chấp năm đì pưng nả vịa khòng chu thì. Pồng chàư choi dừa pưng thí sinh chôm hặp ky thì, lưn sưa lỏ pưng thí sinh dú nẳng pưng phổng xút ti dạ cha, phổng pu xùng; choi pưng nọng yền chằư chôm thì, nhặn pao ky thì đảy khày ók tiêng an, xư mình cánh lang đì.

Đồng chí Lê Hồng Long nhôm xỏng chương động viên Trương THPT Mương Bú.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư