Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chôm hặp mự hội cạt xàn nẳng bản Thải

Mự 17/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cọ chôm hặp mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Thải xã Mường Thải, huyện Phù Yên. 

Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Thải xã Mường Thải, huyện Phù Yên. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhôm xỏng chương hảư dần mương bản Thải, xã Mường Thải.

Bản Thải khạy mi 274 hùa hươn, cắp 4 chựa côn Mương, Kèo, Mông cánh Dạo pọm kìn dú. Cuồng dan cài ma, Bàn công tác mặt trận cọ cạt kiên cắp pưg tổ chức đoàn thể niếu chưa dần mương chôm hặp pưng há phong khánh thì hặc mương, tủm pua mả pe dệt dượn, tẳng tánh bản na máư, đơi kìn dú vằn hoá. Bản khạy mi 12 chua hươn dệt dượn cạ khài giỏi cấp xã; 255 chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá, cuồng nặn, 87 chua hươn vằn hoá 3 pì diên, mi 8 chua hươn cựt đảy chua hươn vằn hoá pộn dỏn; bản cựt đảy bản vằn hoá.

Phát biểu nẳng pàng hội, đồng chí Lo Minh Hùng xừng nhọng pưng lang đì cựt đảy cánh mòng cong dần mương cuồng bản xứp tàm pếnh khày luông hanh cạt xàn, muôn chàư chôm hặp pưng pàng púc chuân, pưng há phong khánh thì đảy chu cấp, ngành púc chuân; tủm pua nhại piến cò púk bồng, tồ tảnh liệng toi luông cạt kiên dệt dượn cắp cạ khài toi ca con; chóng hanh chấp năm lẹo pưng luông pùn tẳng tánh bản na máư, bản na máư ven sanh; chự mẳn tiêng àn bản mương nẳng cuồng phổng…

 Thì tó tếch nẳng mự hội
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư