Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chôm hặp Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng Sốp Cộp

Mự 16/11, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cọ chôm hặp Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Pu Hao lỏ bản đèn mương, bản mi 140 hùa hươn, cắp 870 hùa côn, 100% lỏ chựa côn Mông kìn dú. Dan cài ma, dần mương bản Pu Hao lơng chấp năm đì luông tang khòng Đảng, chính sách khong mương khòng hươn mương cánh pưng tắt pùn khòng địa phương; cạt xàn, chóng hanh chôm hặp mả pe dệt dượn, xủ lang đì khoa học kĩ thuật xáư vịa dệt dượn. Bản mi cài 80% chua hươn vằn hoá; số chua hươn đảy bấng ti vi, phăng đài cựt đảy 95%. Bản mi 3 nhóm chua hươn hák phảu đù, tổ tiêng àn dần mương nưng, tiêng àn chính trị tiêng àn bản mương nẳng cuồng phổng đảy chự mẳn.

Công an tỉnh nhôm xỏng chương hảư pưng chua hươn pọ lài dạk cha nẳng cuồng phổng.

Pộp dan nị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân cọ nhôm xỏng chương khòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hảư bản Pu Hao; huyện Sốp Cộp nhôm xỏng chương hảư bản Pu Hao; Công an tỉnh nhôm xỏng 20 ngon chương hảư pưng chua hươn pọ lài dạk cha nẳng cuồng phổng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thàm khào, ổ tô cắp dần mương bản Pu Hao.
Mú đại biểu chôm hặp tọt pào cắp dần mương bản Pu Hao.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư