Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh pày kiểm trà nả vịa pằn phổng nẳng huyện Quỳnh Nhai

Mự 17/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cọ pày kiểm trà nả vịa pằn phổng chùng huyện Quỳnh Nhai. Pọm pày mi đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, uồn pa khòng xan sở, ngành khòng tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh pày kiểm trà nả vịa pằn phổng huyện Quỳnh Nhai

Mú công tác cọ pày kiểm trà, lăm le xan xểm tang cốc kén nẳng càng òng huyện Quỳnh Nhai, kiểm trà, nhẳn danh nả vịa pằn phổng chùng huyện Quỳnh Nhai, đồ án pằn phổng chùng thị trấn Quỳnh Nhai, tẳng tánh xã Mường Giàng cựt pền thị trấn pì 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh yều cau huyện Quỳnh Nhai xứp tàm sọk sáo pưng luông pùn vạy xỏm pành pưng luông pùn chùng thị trấn Quỳnh Nhai nhẳn pao men toi luông tắt pùn, chọp xồm cắp khù ngai đì khòng huyện, vạy chuông hong luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương chùng cánh tẳng tánh bản na maứ khòng huyện.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư