Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra vịa kha ựn khang hảư Kỳ thì tốt nghiệp THPT nẳng huyện Mai Sơn

Mự 17/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cánh mú công tác cọ pày kiểm tra vịa khặn khang hảư Kỳ thì tốt nghiệp THPT pì 2024 nẳng huyện Mai Sơn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cánh mú công tác kiểm tra cốc ngươn sính khòng nẳng điểm thì Trường THPT Chu Văn Thịnh.

Kỳ thì tốt nghiệp THPT pì 2024, huyện Mai Sơn mi 3 điểm thì, hôm mi: Trường THPT Mai Sơn; THPT Cò Nòi cánh THPT Chu Văn Thịnh, hôm mi 62 hỏng thi, 1.434 thí sinh chôm thì. Huyện Mai Sơn cọ khặn khang chu khù ngai đì ma tang cốc ngươn sính khòng vạy chuông hong ky thì, tánh ók luông pùn hiềm chự đề thi, bai thi, y tế, điện, nặm, tiêng àn phổng thì, tiêng àn căm kìn, kẻ khày vịa mi ók báu ngau cuồng ky thì xương phồn nong, mảy ték, bệnh ha, choi học sình dú đắc bón thì, học sình pọ dạk cha...

Đội Thanh niên hák muôn chàư “Choi hanh cuồng mua thì” khặn khang chu khù ngai đì vạy tỏn xống thí sinh ma họt bón thì chơ mi ók phồn nong, đìn đán cạn chột cận đảy choi dừa. Pưng trương cọ niếu chưa pưng tập thể, tựng côn, pưng côn hùa chàư đì choi ngơn hảư 193 học sinh pọ dạ cha, số ngơn cài 38 triệu mằn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cánh mú Đoàn công tác kiểm tra vịa khặn khang hảư ki thì tốt nghiệp nẳng Trường THPT Mai Sơn.

Nẳng pưng điểm thi, đồng chí Nguyễn Thái Hưng cọ động viên mú say xòn cánh học sinh chóng hanh ôn xừ vạy cựt đảy lang đì sùng cuồng Kỳ thì tốt nghiệp THPT pì 2024. Xòng ma, đề nghị huyện Mai Sơn, mi luông pùn chự phong, cặm tó cắp phạ phồn đét báu ngau, cuồng pưng mự khày ók ky thì, nhặn pào tiêng àn xók tang, tiêng àn bón thì, tiêng an căm kìn...vạy ky thì đảy khày osk tiêng àn, xư đì, men luông pùn cánh cựt đảy lang đì sùng./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư