Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Chôm muôn mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng  huyện Sông Mã

Mự 11/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cọ pày chôm muôn mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã.

 Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã. 

Mú đại biểu cánh dần mương cọ pọm cộn lau ngươn lang tánh ók Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); Vịa dệt khòng MTTQ Việt Nam cuồng pàng cách mạng khay nị. Lang đì chấp năm pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương cạt xàn tẳng tảnh bản na máư, đô thị đắc vằn” khòng tổ dân phố 3, pì 2023.

Tổ dân phố 3 mi 437 chua hươn, 1.697 hùa côn. Pưng pì cài ma, dần mương tổ 3 Cọ pếnh khày luông cạt xàn, chóng hanh khánh thi dệt dượn cạ khài. Ban công tác mặt trận lâng cạt kiên cắp pưng tổ chức đoàn thể chiên páo chấp năm pàng niếu chưa động “Tênh lài dần mương cạt xàn tẳng tảnh bản na máư, đô thị đắc vằn” cạt kiên cắp pàng niếu chưa pưng chua hươn cóp hôm đìn, cóp hôm tẳng tánh pưng công trình dự án cốc kén cuồng phổng nhặn pào men dan pùn.  

Chôm hặp cóp hôm quỹ “Pộ côn cặt”, pồng chàư pảy chự phổng kìn bón dú, đô thị đắc vằn, lăm đù pặc hanh dần mương, nhặn pào tiêng àn xók tang, cặm phong pưng vịa báu đì cuồng bản mương. Pì 2023, mi 89,3% số chua hươn cựt đảy chư xiềng "Chua hươn văn hóa"; Hịp thù pằn pâng pày mỏi hùa côn cựt đảy 50 triệu mỏi pì, báu nhăng chua hươn cặt.  

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cánh uồn pa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng chương hảư tổ dân phố 3. 

Pộp dan nị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cọ nhôm xỏng Bằng khen hảư côn nưng cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng nả vịa mặt trận khòng tổ dân phố 3; UBND thị trấn Sông Mã cọ nhôm xỏng chỉa khèn hảư 15 chua hươn văn hóa pộn dỏn.

Bai xe vong cạt xàn nẳng mự hội.
Ỉn lạ bài nẳng mự hội. 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư