Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chôm muôn mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Heo Trại

Mự 11/11, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cọ chôm muôn mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Heo Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.

Mự hội cạt xàn chu chựa côn nẳng bản Heo Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu

Mú đại biểu cánh dân mương cọ pọm cộn lau ngươn lang 93 pì mự tẳng có pền Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); lang đì chấp năm pưng pàng niếu chưa, há phong khánh thì hặc mương khòng bản cuồng pì 2023.

Bản Heo Trại mi 203 chua hươn, 936 hùa côn. Dần mương cuồng bản lâng cạt xàn chóng hanh chấp năm lang đì pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương cạt xàn tẳng tảnh bản na máư, đô thị đắc vằn” ; tọp hôm mả pe dệt dượn, púk bồng cánh lăm đù 45 ha cà phê, 5 ha cò kìn mák, liệng sắt sính cuồng cuông vâng. Puồng kìn đơi dú tưng dan đảy nho sùng, phổng bản na piến thái lài dong, tiêng àn bản mương đảy chự mẳn, hịp thù pằn pâng pày mỏi hùa côn cựt đảy 28 triệu mằn mỏi pì; bản nhăng 13% chua hươn cặt; cài 82% số chua hươn văn hóa, hôm phân pọm cắp xã chóng hanh cựt đảy bản na máư sáư lả pì 2023.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhôm xỏng chương Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hảư bản Heo Trại.
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cánh uồn pa huyện Thuận Châu nhôm xỏng chương hảư pưng chua hươn cặt nẳng bản Heo Trại

Pộp dan nị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cọ nhôm xỏng chương Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hảư dần mương bản Heo Trại; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra nhôm xỏng máy thòng nặm nưng hảư bản Heo Trại; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng bằng khen hảư côn nưng; UBND huyện nhôm xỏng chương khòng hảư bản Heo Trại cánh 10 ngon chương hảư 10 chua hươn cặt bản Heo Trại.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cánh uồn pa huyện Thuận Châu xe vong cạt xàn cắp dần mương bản Heo Trại
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư