Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chôm hặp Mự hội Cạt xàn chu chựa côn nẳng bản  Pe

Mự 17/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Mú đại biểu Quốc hội tỉnh cọ chôm hặp Mự hội cạt xàn chu chựa côn cánh po me nẳng Pe, xã Song Pe.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cánh phủ uồn pa huyện Bắc Yên nhôm xỏng chương hảư bản Pe.

 

Cuồng luông muôn hòm khòng Mự hội cạt xàn chu chựa côn, pưng đại biểu cánh dân mương bản Pe cọ cộn tô lau ngươn lang 93 pì Mự tánh ók Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); lang đì vịa chấp năm pưng pàng niếu chưa; há phong khánh thi hặc mương khòng bản cuồng pì 2023.

Khạy nị, Bản Pe mi 325 hùa hươn, cắp 5 chựa côn lỏ Mương, Tay, Kèo, Mông, Lao pọm kìn dú. Dân mương cuồng bản cọ lâng nho xùng hùa chàư cạt xàn, chóng hanh chấp năm đì pưng pàng niếu chưa, pưng há phong khánh thi đảy chu cấp púc chuân. Puồng kìn đơi dú khòng dân mương tựng dan đảy nho xùng khửn, phổng bản na cọ piến thái lài dong, tiêng an chính chua hươn cựt đảy chư xiềng "Chua hươn văn hóa"; bản cựt đảy chư xiềng bản văn hóa.

Phát biểu nẳng Mự hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cọ biền mài cánh xừng nhọng hùa chàư cạt xàn, luông chóng hanh cuồng vịa mả pe dệt dượn, tẳng tánh bản na máư khòng dân mương bản Pe. Tang xòng, đề nghị Ban Quản lý, Ban Công tác mặt trận bản Pe sứp tàm pồng chàư, niếu chưa cán bộ cánh dân mương chấp năm đì luông pùn khòng Đảng, chính sách, pháp luật khòng Hươn mương cánh luông pùn khòng bản. Pếnh khày luông cạt xàn khòng tênh lài dân mương, tủm pưa chôm hặp pưng pàng niếu chưa, pưng há phong khánh thi đảy chu cấp, chu ngành púc chuân, chấp năm mả pe dệt dượn, tánh đà bản mương, chự mẳn tiêng an bản mương, nho xùng đơi kìn dú khòng dân mương…

Pộp dan nị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cọ nhôm xỏng chương hảư bản Pe; Mú đại biểu Quốc hội tỉnh nhôm xỏng 6 ngon chương hảư pưng chua hươn chính sách.

Xe vong cạt xàn nẳng Mự hội.

Nẳng pàng hội cọ khày ók lài vịa dệt ma tang văn hóa, khắp xe, niếu chưa đảy lướm lài dân mương chôm hặp; tạ đảy há phong muôn hòm, hặt cặt luông cạt xàn khòng dân mương.

Xe xảo nẳng Mự hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư