Dệt lẹo pưng công trình xảng xồm hươn sơ pùa Lê Thái Tông

Mự 18 căm bườn 10, thành phố Sơn La cạt kiên cắp Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch khày Lễ tắt bằng dệt lẹo, àu khảu chuông hong pưng công trình xảng xồm hươn sơ pùa Lê Thái Tông; bốn sường 600 pì mự vên ók khòng Pùa Lê Thái Tông (1423 – 2023).

Chôm hặp mự lễ mi đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh; pưng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phủ uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh, pọm cắp lướm lài dần mương ma chôm hặp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cánh pưng đồng chí uồn pa tỉnh, thành phố tảy hường nẳng hươn sơ pùa Lê Thái Tông.

Cón chơ khày ók Lễ tắt bằng dệt lẹo công trình, pưng đồng chí uồn pa tỉnh, thành phố cọ tảy hường nẳng hươn sơ pùa Lê Thái Tông.

Lễ tắt bằng dệt lẹo pưng công trình xảng xồm hươn sơ pùa Lê Thái Tông.

Té pì 2003 họt khạy, bón chiên lang hươn sơ pùa Lê Thái Tông cọ cựt pền bón bók xòn ngươn lang cánh bón cống sơ khòng dần mương. Hạng pì, bón chiên cọ tỏn hạng păn vặt khék té táng phường ma dàm, bấng le.

Dự án tẳng tánh, sảng pành cốc ngươn nẳng hươn sơ Pùa Lê Thái Tông mi luông dòm ngơn cốc cài 31 tỷ mằn; cuồng nặn, ngân sách hươn mương 28 tỷ mằn, nhăng to đàư lỏ niếu chưa cá bản mương cóp hôm, hôm mi ngơn phụi pằng thù cưn đìn cánh tẳng tánh bón vạy xè quảng 376 thứak môn; cổng khảu hươn sơ, khuống vạy khày pàng hội cánh pưng ngon công trình ứn, quảng 1.223 thứak môn; hươn uồn pa 2 thản, quảng cài 255 , thứak môn; tang khảu hươn sơ cánh pưng ngon công trình phái nọk hươn sơ; sàu cánh xài điện, hong ló nặm lày; cò mạy khèo.

Nọk nặn ók, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch tỉnh cọ nhăng sảng pành san bón, sương piến tênh mết pák tù nẳng hươn chính, sảng pành tang khửn bón bốn hà cắp số ngơn cài 700 triệu mằn té ngân sách hươn mương. Dòm ngơn cốc thờn lau hún pẳn hươn pùa, dệt máư pan sơ… cắp số ngơn 600 triệu mằn, té ngơn cóp hôm khòng pưng côn ma cống sơ hạng pì.

Vịa sảng pành bón chiên lang hươn sơ pùa Lê Thái Tông chứng chảnh ngươn lang chăn đì “Đảy kìn nặm báu lưm xìa bó” cánh hùa chàư dọn ờn khòng Đảng bộ, chính quyền cánh dần mương chu chựa côn Sơn La đối cắp cồng khun nháư luồng khòng pùa Lê Thái Tông cánh pàng mương Lê Sơ; cựt tóp đảy lang áo ma tang văn hoá cánh cống sơ khòng dần mương thành phố Sơn La vạu riêng cánh tỉnh Sơn La vạu chung.

Pưng đại biểu tắt bằng dệt lẹo pưng công trình xảng xồm hươn sơ pùa Lê Thái Tông.

Ngày lằng Lễ tắt bằng dệt lẹo mú đại biểu cánh dần mương cọ đảy bấng le Chương trình khắp se chôm mâng bốn sường 600 pì mự vên ók pùa Lê Thái Tông, cắp lài bai khắp bai se muôn hòm cánh lưn sưa lỏ bai xe cạt xàn.

Xe vong cạt xàn nẳng lễ tắt bằng dệt lẹo.
Minh Thu - Huy Thành
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư